Këshilli Gjyqësor ndryshoi rregullat për renditjen e kandidatëve për zgjedhjen e gjyqtarit në një gjykatë më të lartë

Këshilli Gjyqësor - Bordi / Foto: "Sloboden Pechat" / Dragan Mitreski

Në seancën e 488-të, Këshilli Gjyqësor shqyrtoi dhe miratoi ndryshime në Rregulloren për mënyrën e renditjes së kandidatëve për zgjedhjen e gjyqtarit në një gjykatë më të lartë, të cilat përmbushin disa nga rekomandimet e shënuara në raportin e Misionit Vlerësues të BE-së për punën. të këshillit. Çdo punë shtesë e gjyqtarit do të merret parasysh dhe delegimi i gjyqtarëve me ndryshimet nuk do të konsiderohet si dënim, por si shpërblim dhe do të shtojë pikë, dhe mentorimi i gjyqtarëve dhe kryerja e funksioneve pas. do të shënohet edhe plotësimi i mandateve si anëtar i Këshillit Gjyqësor, drejtor, zëvendësdrejtor i Akademisë, gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese, prokuror publik apo gjyqtar i Gjykatës Ndërkombëtare.

Kryetarja e Këshillit Gjyqësor, Vesna Dameva, në sqarimin e pikës, tha se ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores për mënyrën e renditjes së kandidatëve për zgjedhjen e gjyqtarit në një gjykatë më të lartë ishte një aktivitet i domosdoshëm në drejtim të zbatimin e rekomandimeve të dhëna të Bashkimit Evropian, të evidentuara në raportin e Misionit Vlerësues të BE-së, për të cilin Këshilli Gjyqësor miratoi edhe një plan veprimi.

- Gjatë vitit 2020 është miratuar një rregullore për mënyrën e renditjes për përzgjedhjen e gjyqtarëve në një gjykatë më të lartë, por gjatë punës dhe procedurës për përzgjedhjen e gjyqtarëve është paraqitur nevoja për ndryshimin e dispozitave të caktuara në lidhje me mënyrën e renditjes së kandidatëve. për zgjedhjen e gjyqtarit të gjykatës eprore. Rekomandimi ishte që të përshpejtohet procesi i vlerësimit të punës në lidhje me avancimin e gjyqtarëve në mënyrë që të plotësohen më shpejt pozitat e caktuara, të mos presim shumë për t'iu afruar vlerësimit të sistemit të ri aktual dhe të bëhen rregullime aty ku është e nevojshme, tha Dameva. .

Afati kohor për realizimin e këtij aktiviteti në Planin e Veprimit, theksoi Dameva, është qershori i vitit 2024, por me mbështetjen financiare dhe projektin e BE-së, ndryshimet dhe plotësimet në Planin e duhur janë bërë shumë më herët.

- Ndryshimet janë në drejtim të verifikimit real të rezultateve dhe angazhimit të gjyqtarëve dhe cilat dobësi janë konstatuar gjatë zbatimit të akteve nënligjore. Gjatë procedurave të përzgjedhjes në një gjykatë më të lartë, Këshilli Gjyqësor konstaton se me këtë akt nënligjor nuk merret parasysh sa duhet puna dhe angazhimi i gjyqtarëve gjatë kryerjes së funksionit të tyre gjyqësor, ndaj këto ndryshime janë duke u bërë. Çdo punë shtesë do të merret parasysh më tej nga gjyqtari dhe delegimi i gjyqtarëve me këto ndryshime nuk do të konsiderohet si ndëshkim, por si shpërblim dhe do të shtojë pikë. Për hir të konsistencës në rrjedhën e procedurës janë bërë sqarime dhe me këtë në të ardhmen nuk do të ketë vend për diskrecion të komisionit, tha Dameva.

Ndryshimet dhe plotësimet, sqaroi Dameva, do të vlejnë edhe në të ardhmen me shpalljen e shpalljeve të reja për zgjedhjen e gjyqtarit në një gjykatë më të lartë dhe procedurat aktuale do të zhvillohen sipas rregullores aktuale.

Anëtari i Këshillit Gjyqësor, Selim Ademi, tha se ndryshimet janë bërë për korrigjimin e pikëve.

- Po ndryshojmë kriteret në rubrikën e titullit profesional, ku është seksioni i gjuhës, në vend të 40 gjithsej tani janë 29 pikë, sepse u jepen të tjerëve. Deri më tani vlerësohej vetëm teza e doktoratës dhe dyfishoheshin pikët dhe pjesa e gjyqtarëve të masterit nuk vlerësohej. Tani kemi vendosur që gjyqtari të ketë një pikë nëse është master, dhe dy pikë nëse ka doktoraturë. Në një paragraf tjetër saktësohet se çfarë është botim dhe çfarë titull profesional, që ta saktësojmë. Gjithashtu, në rubrikën e materialeve edukative për Akademinë vendosëm që letra të jetë nga Akademia dhe jo nga kandidatët. Një ndryshim tjetër është se për njohjen e një gjuhe të huaj nga niveli C, që ishte 15 pikë, po i anulojmë dhe po japim 5 për nivelin C, tre për nivelin B dhe një për nivelin A. Po ashtu, po e sqarojmë dhe e fshijmë dilemën se një kandidat mund të dëshmojë njohjen e gjuhës së huaj para Komisionit të Këshillit Gjyqësor, sqaroi Ademi.

Regjistrimi i kandidatëve për delegim vullnetar në një gjykatë tjetër, theksoi Ademi, do të shënohet dhe në këtë mënyrë do të stimulohet, dhe mentorimi i gjyqtarëve dhe kryerja e funksioneve pas përfundimit të mandateve, si anëtar i Këshillit Gjyqësor, drejtor, zv. , do të shënohet edhe drejtori i Akademisë, gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese, prokurori publik apo gjyqtari i Gjykatës Ndërkombëtare.

I dashur lexues,

Qasja jonë në përmbajtjen e internetit është falas, sepse ne besojmë në barazinë në informacion, pavarësisht nëse dikush mund të paguajë apo jo. Prandaj, për të vazhduar punën tonë, kërkojmë mbështetjen e komunitetit tonë të lexuesve duke e mbështetur financiarisht Shtypin e Lirë. Bëhuni anëtar i Sloboden Pechat për të ndihmuar objektet që do të na mundësojnë të ofrojmë informacion afatgjatë dhe cilësor dhe Së bashku të sigurojmë një zë të lirë dhe të pavarur që do të jetë GJITHMONË NË ANËN E POPULLIT.

MBËSHTETNI NJË SHTYP TË LIRË.
ME SHUME FILLESTARE 60 DENARË

Video e ditës