Këshilli i Evropës do t'i mësojë autoritetet maqedonase se si të zbatojnë parimet e qeverisjes së mirë

Slavica Grkovska, zëvendëskryeministre për politika të qeverisjes së mirë/Foto: Sloboden Pechat

Zëvendëskryeministri i ngarkuar për politikat e qeverisjes së mirë, Slavica Grkovska, në kuadër të vizitës së Këshillit të Evropës, sot ai pati një takim me Klaudia Luçiani, drejtor i Drejtorisë për Dinjitet Njerëzor, Barazi dhe Qeverisje, me të cilin biseduan për mundësitë e thellimit të bashkëpunimit të ndërsjellë, veçanërisht në drejtim të zbatimit të parimeve të qeverisjes së mirë.

Grkovska prezantoi iniciativën e saj në Republikën e Maqedonisë së Veriut, me mbështetjen e Këshillit të Evropës, për themelimin e Qendrës rajonale për qeverisje të mirë, e cila do të mundësojë përmirësimin e kapaciteteve për qeverisje të mirë të administratës, institucioneve publike, sektorit civil, dhe publikut në përgjithësi.

Një qendër e tillë, siç thuhet në njoftimin e sotëm, do të ishte e ngjashme me Qendrën e Ekspertizës së Këshillit të Evropës dhe do të ofronte programe për ngritjen e kapaciteteve, ekspertizë dhe zhvillim politikash për autoritetet lokale, qendrore dhe rajonale.

Drejtori Luciani vlerësoi se kjo është një mundësi e shkëlqyer për avancimin e bashkëpunimit të ndërsjellë dhe se një qendër e tillë mund të japë një kontribut serioz në avancimin e kapaciteteve të institucioneve. Ajo theksoi se kjo qendër do të mundësojë promovimin e parimeve të qeverisjes së mirë dhe forcimin e vetëdijes për to.

Në takim mori pjesë edhe Dan Popesku, kreu i Departamentit të Demokracisë dhe Qeverisjes, me të cilin u diskutua konkretisht për modalitetet e bashkëpunimit në të ardhmen.

Video e ditës