Sakelaropoulou kërkon zbardhjen e menjëhershme dhe të plotë të rastit të përgjimeve

Zbardhjen e menjëhershme dhe të plotë të rastit të monitorimit telefonik bën thirrje presidentja greke Katerina Sakellaropoulou, e cila në një deklaratë me shkrim thotë se “mbrojtja e privatësisë së komunikimit është kusht themelor i një shoqërie demokratike dhe liberale”.

Sakelaropoulou shton se përjashtimi i parashikuar nga Kushtetuta për shkak të sigurisë kombëtare lidhet me nevojën për të mbrojtur vendin, por interpretimi dhe zbatimi “duhet të jetë në përputhje me parimet e shtetit ligjor dhe proporcionalitetit”.

“Respektimi i rreptë i ligjshmërisë dhe transparencës së veprimit të shtetit nuk është vetëm garanci për të drejtat individuale, por edhe treguesi më vendimtar i cilësisë së demokracisë sonë”, thotë presidenti grek dhe shton se besimi ndaj shtetit bazohet në këtë.

Ajo thekson se çështja duhet të zgjidhet me përmbajtje dhe respektim të procedurave parlamentare dhe thekson se respektimi dhe mbrojtja e demokracisë “kalon përtej partive, personaliteteve dhe qëndrimeve”.

Video e ditës