Romani i Vitit: Konkurrencë e fortë për çmimin prestigjioz

Juria për çmimin “Novela e vitit” do t’i ketë duart plot

Fondacioni për promovimin dhe promovimin e vlerave kulturore "Slavko Janevski" ka filluar procesin e ndarjes së çmimit letrar "Romani i vitit", i cili me kalimin e viteve është bërë një përzgjedhje e respektuar dhe relevante e veprave më të mira të prodhimit roman. .

Prandaj, Fondacioni njoftoi se 2021 vepra aplikuan për çmimin që do të jepet për romanin më të mirë në gjuhën maqedonase të botuar gjatë vitit 39. Juria që do të përzgjedhë veprat në disa qarqe leximi dhe në fund do të zgjedhë fituesin e "Romanit të vitit" për vitin 2021, përbëhet nga: Vladimir Jankovski (kryetar), Katica Garoska Acevska, Ermis Lafazanovski, Liljana Pandeva dhe Katerina. Bogoeva (përfaqësuese e Fondacionit).

Juria është e detyruar të shpallë fituesin e çmimit jo më vonë se data 15 mars i këtij viti. Çmimi "Romani i vitit", sponsor gjeneral i të cilit është "Komercijalna Banka" SHA Shkup, ndahet për herë të 23-të këtë vit dhe përbëhet nga një pllakë, statuetë origjinale dhe një shumë monetare prej 150.000 denarë.

Video e ditës