Raport përmes impianteve të "Makstil": Hekuri nuk vdes kurrë, dhe merr formë të re në Shkup

Foto: Makstil

Çdo gjë prej hekuri mund të riciklohet dhe diçka e re të bëhet sërish. Nuk ka pothuajse asnjë mbetje nga hekuri. Makstil nuk prodhon mineral hekuri, është një teknologji krejtësisht tjetër, dhe shumicën e hekurit të vjetër e blen nga Serbia.

Kamionë, kryesisht nga Serbia, të mbushura me pjesë të çdo gjëje, por prej hekuri, hyjnë në kompleksin e madh të fabrikës Makstil. Hekuri grumbullohet dhe bëhet një kodër përballë sallës së fabrikës, nga ku me “thonjën gjigante” të makinës së specializuar, futet në uzinë për pastrimin, konfeksionimin dhe përgatitjen për të hyrë në furrën ku do të shkrihet.

Foto: Makstil

Në këtë vend ka nisur shëtitja për gazetarët nëpër uzinat e “Makstil”, një kapacitet i konsiderueshëm industrial në vend.

- Hekuri nuk vdes kurrë. Çdo gjë prej hekuri mund të riciklohet dhe diçka e re të bëhet sërish. Nuk ka pothuajse asnjë mbetje nga hekuri. “Makstil” nuk prodhon xehe hekuri, është një teknologji krejt tjetër, pjesën më të madhe të hekurit të vjetër e blejmë nga Serbia, e blejmë edhe në shtëpi nga hekuri i licencuar – sqaron Dimitar Cvetkovski, kryetar i Bordit të drejtorëve.

Foto: Makstil

Nga mbetjet minimale të procesit të prodhimit që grumbullohen prej vitesh nga “Makstil”, është krijuar një kodër me skorje – material nga i cili mund të ndërtohen autostrada, por ende askush nuk e blen. Por kjo është arsyeja pse fabrika arrin të shesë pluhurin e filtrit (që në fakt është një ndërtesë e tërë - një impiant filtrimi). Ekspertët e “Makstil” thonë se pluhuri është i pasur me metale me ngjyra dhe se ka vende që i nxjerrin ato.

Foto: Makstil

Shkojmë në një sallë tjetër fabrike - aty është një fabrikë çeliku. Në një pjesë mund të shihni dritë të fortë, diçka si llavë vullkanike, nga ku përhapet nxehtësia. Është furra ku të gjitha objektet prej hekuri, të prera në madhësinë e duhur, shndërrohen në hekur të lëngshëm.

- Mund ta shkrijmë një lokomotivë, por sigurisht që nuk mund të hyjë e tëra, por duhet të konfeksionohet siç duhet - shpjegon Cvetkovski.

Foto: Makstil

Procesi zhvillohet në një temperaturë prej 1.800 gradë Celsius. Patëm rastin të shohim edhe ftohjen, kur ndërthurja e hekurit të nxehtë me ujin e ftohtë krijon re avulli uji.

Finalizimi i procesit bëhet në një tjetër sallë të madhe - një mulli rrotullimi, ku blloqet e hekurit të krijuara nga mbetjet e vjetra kthehen në llamarina. Pjesa më e madhe e asaj llamarine do të jetë më pas pjesë e anijeve të shumta që do të lundrojnë nëpër botë, por do të kenë aplikime të tjera.

Foto: Makstil

Nuk mund të shihen shumë punëtorë në këto salla të fabrikës, procesi është kryesisht i automatizuar. Sigurisht, askush nuk mund të ulet për një kohë të gjatë në një kazan ku shkrihet hekuri, as nuk mund të ngrejë me dorë blloqe të mëdha hekuri. Mirëpo, njëri prej punonjësve pret vazhdimisht blloqet e trasha të hekurit… “Makstil” thekson se vazhdimisht investojnë në zhvillimin dhe përmirësimin e ambientit të punës për punonjësit, si dhe për sigurinë e tyre.

- Në vazhdimësi po thellojmë bashkëpunimin me shkollat ​​e mesme profesionale dhe institucionet e arsimit të lartë. Kompania nga ana tjetër ka në vazhdimësi rreth 1.000 të punësuar – sqarojnë kompania.

Foto: Makstil

Makstil vitin e kaluar ka prodhuar 314.508 ton llamarine e dobet dhe 273.983 ton llamarine. Pjesa më e madhe e prodhimit, pra 61 për qind shkon në BE, Turqia është gjithashtu një treg i madh ku shkon 21 për qind e prodhimit. 11% e hekurit tonë udhëton në vende të tjera evropiane dhe kompanitë vendase përbëjnë 7% të sasive.

Foto: Makstil

Pas “Fenit”, “Makstil” është konsumatori më i madh i energjisë elektrike dhe është një kompani që është konsumatori më i madh i energjisë elektrike, sigurisht pas “TE-TO” që realisht prodhon energji elektrike nga gazi.

Video e ditës