Për 3000 denarë janë rritur pagat e punëtorëve në Komunën e Gjorçe Petrovit

Foto: Komuna e Gjorçe Petrovit

Punonjësit në Komuna e Gjorce Petrov ata do të marrin për 3000 denarë paga më e lartë, duke filluar nga paga e nëntorit.

 Për të “dëgjuar zërin” e të punësuarve për të drejtat e tyre, për herë të parë në komunën e Gjorçe Petrovit, në kuadër të Sindikatës për Administratë dhe Administratë Shtetërore të Maqedonisë u formua një organizatë sindikale dhe për herë të parë kolektiv. marrëveshja është nënshkruar në nivel punëdhënësi. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje kolektive, përveç të drejtave të tjera të garantuara për punëtorët, është paraparë edhe rritje e pagave, duke filluar nga paga për muajin nëntor për 3.000 denarë - informon kryetari Aleksandar Stojkoski.

Sipas tij, me këto masa po bëhen përpjekje për përmirësimin e kushteve të punës së administratës.

 Në kohë krize ekonomike, fatura të larta të energjisë elektrike dhe rritje të çmimeve në tregje, ky është një lloj stimuli për punonjësit e mi. Pres që ata të vazhdojnë ta kryejnë punën e tyre në mënyrë efikase dhe efektive, ekskluzivisht në drejtim të interesave të qytetarëve - thotë Stojkoski.

Video e ditës