Nga e hëna, aeroportet do të mund të aplikojnë për subvencione për biçikleta dhe skuter elektrike

Foto: Komuna e Aerodromit

Komuna e Aerodromit hapet të hënën më 4 korrik Thirrja publike për rimbursimin e një pjese të shpenzimeve për blerjen e biçikletave, si dhe subvencionet e këtij viti janë zgjatur dhe do të vlejnë edhe për skuterat elektrike.. Sipas njoftimeve, subvencioni për biçikleta do të jetë në vlerë prej 50 për qind të vlerës së biçikletës, por jo më shumë se 3.000 denarë, ndërsa për skuterët elektrikë në vlerë prej 30 për qind nga vlera e skuterit elektrik, por jo më shumë se 5.000 denarë për person.

Të gjithë të interesuarit duhet të dorëzojnë: Kërkesën për kompensim (kërkesa mund të merret në arkivin e Komunës ose të sigurohet nga uebfaqja http://aerodrom.gov.mk/vest/8955, duke filluar nga e hëna), fotokopje. kartelë personale ose pasaportë si dëshmi e vendbanimit në Komunën e Aerodromit, fotokopje e llogarisë së transaksionit të aplikantit, llogari fiskale origjinale ose faturë e vitit aktual 2022 si dëshmi se është bërë blerja e biçikletës dhe skuterit elektrik,
Deklaratë (e cila mund të shkarkohet nga arkivi ose http://aerodrom.gov.mk/vest/8955) me të cilën aplikuesi me përgjegjësi të plotë materiale dhe penale do të konfirmojë se nuk ka marrë subvencione nga ndonjë institucion tjetër.

- Dokumentacioni do të dorëzohet në arkivin e Komunës së Aerodromit çdo ditë pune nga ora 09:00 deri në ora 15:00 në zarf të mbyllur me qëllim të “Thirrjes publike për subvencione për qytetarët e zonës së Komunës. Aerodromi për blerjen e biçikletave dhe skuterave elektrike për vitin 2022” me shënimin “MOS HAPË” – njoftojnë nga Komuna e Aerodromit.

Video e ditës