Prokuroria hapi çështjen për lëshime të mundshme në regjistrimin e shoqatës “Car Boris Treti”

Foto: Facebook / print screen

Prokuroria Themelore Publike, Ohër, sot pas një thirrjeje ka hapur lëndë për të hetuar pretendimet për lëshime të mundshme gjatë regjistrimit të Shoqatës së qytetarëve “Car Boris Treti” nga qyteti.

Siç informojnë nga Prokuroria Publike, në Regjistrin Qendror është lëshuar urdhër për pajisjen me të gjithë dokumentacionin lidhur me regjistrimin e shoqatës së përmendur.

Që nga muaji maj i këtij viti, pas kallëzimit penal të një partie politike, në Prokurorinë Themelore Publike në Manastir është hapur rast edhe për regjistrimin dhe funksionimin e Qendrës kulturore "Ivan (Vanço) Mihailov".

Prokurori publik kompetent, duke vepruar sipas kallëzimit, ka lëshuar urdhra për sigurimin e provave në RTSH Manastir, si dhe kërkesa për të dhëna nga Regjistri Qendror dhe Ministria e Drejtësisë.

Video e ditës