Shtigje të shënuara, vrojtime dhe tabela informative në Kuçkovë

Komuna e Gjorce Petrov përfundoi hartëzimi i shtegut të biçikletës dhe këmbësorëve afër lokalitetit Kërst në Kuçkovë. Në këtë zonë rekreative, siç informoi kryetari i komunës Aleksandar Stojkoski, janë hartuar dhe shënjuar. 8 kilometra rrugë këmbësore dhe 4,5 kilometra çiklizëm, e cila është në formë rrethore.

Banorët e komunës dhe qytetit të Shkupit marrin një vend të shkëlqyer të urbanizuar për sport dhe rekreacion në zonën më të bukur turistiko-malore në komunën e Gjorçe Petrovit - thotë Stojkoski.

Krahas hartës, në këtë zonë janë vendosur edhe katër vrojtime, pesë tabela informuese me harta, 15 tabela informuese për monumentet kulturore dhe 23 tabela, si dhe kosha plehrash, stola dhe shtylla për të shënuar itinerarin.

Investimi është i Byrosë për Zhvillim Rajonal pranë Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale dhe Komunës së Gjorçe Petrovit, ndërsa procedurën e ka bërë Qendra për zhvillim të rajonit planor të Shkupit - informoi kryetari i bashkisë.

Video e ditës