Çmimet e reja të karburantit

Foto: Arkivi i Shtypit të Lirë

Çmimi me pakicë i benzinës EUROSUPER BS-95 nga sonte në mesnatë do të rritet për gjysmë denarë për litër dhe ky derivat do të kushtojë 88,5 denarë.
EUROSUPER BS-95 është 88,50 den/litër.

Çmimi me pakicë i EURODIESEL (D-E V) nuk ndryshon, pra mbetet në të njëjtin nivel siç është përcaktuar me vendimin për përcaktimin e çmimeve më të larta me pakicë të derivateve të naftës dhe karburanteve për transport nga data 11.08.2022 dhe rrjedhimisht çmimit me pakicë të EURODIESEL. (D-E V), është 90,00 den/litër.

Çmimet me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-98 dhe vajit ekstra të lehtë shtëpiake (EL-1) rriten për 1,00 den/litër, në raport me çmimet me pakicë të përcaktuara me vendimin për përcaktimin e çmimeve më të larta me pakicë të derivateve të naftës dhe karburanteve për transport. nga 11.08.2022 dhe kështu çmimi me pakicë i EUROSUPER BS-98 është 91,00 den/litër, ndërsa çmimi me pakicë i vajit ekstra të lehtë për amvisëri (EL-1) është 86,50 den/litër.

Çmimi me pakicë i karburantit M-1 NS rritet për 0,028 den/kg, në raport me çmimin me pakicë të përcaktuar me vendimin për përcaktimin e çmimeve më të larta me pakicë të derivateve të naftës dhe derivateve për transport nga 11.08.2022 dhe rrjedhimisht çmimit me pakicë të karburanti M-1 NS është 52,814 den/kg.

Video e ditës