Reforma e shpallur tatimore i dëmton të gjithë

Të ngrohtë, të gjitha nën kondicioner
foto: Shtypi i Lirë / D. Mitreski

Kritikat u drejtuan për “kohën” e reformës, pasigurinë tatimore, heqjen e përjashtimit nga taksat për fitimet e riinvestuara...

Edhe pse koncepti i paraqitur për reformën tatimore, siç thotë ministri Fatmir Besimi, është vetëm një propozim për të cilin pritet një debat i gjerë, deri më tani në opinion ka pasur vetëm kritika të forta për të. Sa i përket kritikave, Besimi thotë se ato janë të pritshme sepse reformat tatimore gjithmonë shkaktojnë reagime të tilla dhe se zgjidhjet e arsyetuara do të pranohen. Ai theksoi se nuk ka asnjë propozim nga Ministria e Financave për mënyrën e taksimit të drejtë, gjegjësisht nëse do të aplikohet fare tatimi progresiv dhe nuk ka asnjë propozim për pagesën e kontributeve për ata që punojnë me kontrata, por se ky diskutim është rikthimi, sidomos për shkak të kritikave të shumta të FMN-së dhe Bankës Botërore.

Ajo që propozohet nga Ministria e Financave është taksimi i aseteve fikse, ngushtimi i listës së mallrave dhe shërbimeve për të cilat paguhet TVSH nga 5 për qind, duke rritur pragun më të ulët në të cilin paguhen kontributet për sigurimet pensionale dhe shëndetësore, i cili tashmë është 16. rrogat mesatare... Besimi tha se reforma do të fillojë nga 1 janari i vitit të ardhshëm, por se do të zbatohet gradualisht.
Biznesmenë dhe ekspertë të ekonomisë dolën me komente dhe qëndrime të shumta.

Çfarë është më revoltuese?

Sipas Angel Dimitrov nga Organizata e Punëdhënësve, më e diskutueshme është ideja e heqjes së lirimit nga taksat për fitimet e riinvestuara.

– Ideja për të futur një taksë mbi të ardhurat personale mbi fitimet kapitale nga interesi në depozitat e kursimeve dhe disa të ardhura të tjera personale është në rregull. Për pagesën e kontributeve për sigurimet shëndetësore dhe pensionale të kontratave të punës duhet bërë dallimi ndërmjet të punësuarve dhe të papunëve. Më problematike është ideja e heqjes së përjashtimit nga taksat për fitimet e riinvestuara. Nga njëra anë, shteti përmes projekteve të ndryshme kthimin e investimeve të bëra në pajisje, nga ana tjetër kërkon të taksojë mjetet nga fitimi që do të investojnë kompanitë - thotë Dimitrov.

Presidenti i Shoqatës së Këshilltarëve të Taksave, Pavle Gatsov, nuk është dakord me kohën e reformës.

- Për biznesin, kjo do të nënkuptojë rritje të barrës tatimore dhe rritje të normës tatimore efektive, si rezultat i zgjerimit të bazës tatimore. Kjo do të ndikojë në uljen e përfitueshmërisë dhe mundësinë e një dalje më të shpejtë nga kriza, e shtyrë nga arsyet tashmë të njohura politike, energjetike dhe shëndetësore - tha Gatsov.

Fitimet e bankave bien në sy

Gatsov deklaroi gjithashtu se “ndonëse bankat komerciale kanë bërë fitime shtesë në vitet e fundit, autoritetet fiskale nuk e njohin këtë pozicion si një mundësi për okupim shtesë nga institucionet financiare, të cilat mund të përdoren për të ushqyer një pjesë të të ardhurave të nevojshme publike. "

Përfitimet e larta të bankave si burim i mundshëm i financave publike i komentoi Zoran Vitanov, sipërmarrës dhe autor i disa librave profesionalë.

"Qeveria planifikon të rrisë taksat?" Më lejoni t'u jap një sugjerim: sektori bankar në Maqedoni realizon rreth 150 milionë euro fitim neto vjetor. Nëse i taksoni me tatim fitimi progresiv 33 për qind, ja 50 milionë eurot e dëshiruara në buxhet. Lërini të qetë qytetarët dhe sektorin e MSHP-së (ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, a.k.a.), ndaloni taksat ndaj atyre që raportojnë me ndershmëri të ardhurat dhe fitimet e tyre!”, ka shkruar Vitanov në profilin e tij në Facebook.

Ndryshimet e shpeshta sjellin pasiguri

Sipas ish-ministrit të Financave Cevdet Hayredini, për të pasur më shumë para në Buxhet, “është më e nevojshme një reformë rrënjësore e shpenzimeve buxhetore, madje as nuk rekomandohen ndryshime të shpeshta në sistemin tatimor”.

Sa i përket konceptit të prezantuar të reformës tatimore, Hajredini thotë se koncepti i financave inteligjente për të cilin flet Besimi është një zgjidhje e mirë, por që në prezantim mungon një element i rëndësishëm.

- Që në fillim të mandatit tim si Ministër i Financave, kam avokuar për ngritjen e një sistemi smart në menaxhimin e financave publike - SMART finance. Ky sistem bazohet në një strategji të qartë, qëndrueshmëri, përgjegjësi, të orientuar drejt reformave dhe transparente, në fakt siç e thotë vetë akronimi (S-strategjik, M-i mirëmbajtur, A-i përgjegjshëm, i orientuar drejt reformave, T-transparent ) . Por nga koncepti i paraqitur deri më tani, nuk është e qartë vetëm nëse taksat do të rriten apo do të ulen me financimin e zgjuar – thotë Hajredini.

Tatimi progresiv pati një "karrierë të shkurtër" dhe më pas u pezullua deri më 1 janar 2023. Megjithatë, Ligji për Tatimin mbi të Ardhurat Personale vendosi në pritje rritjen e normës tatimore nga 10 në 15 për qind për të ardhurat nga të drejtat e pronësisë industriale, të ardhurat nga qiraja dhe nënqiraja, të ardhurat nga kapitali, fitimet kapitale, të ardhurat nga sigurimet, si dhe tatimin e interesit. . Sipas deklaratave të deritanishme të Besimit, ka mundësi që më 1 janar të ketë mbetur shumë pak ose aspak nga vendime të tilla ligjore.

Video e ditës