Duhet të ketë më pak nacionalizëm dhe urrejtje ekstreme në Ballkanin Perëndimor, thotë Jeton Shaqiri

Jeton Shaqiri, Ministër i Arsimit / Foto: Screenshot

Popujve që jetojnë në Ballkanin Perëndimor u mungon më shumë kohezioni dhe respekti për diversitetin dhe më pak përqendrimi në nacionalizmin ekstrem, intolerancën dhe urrejtjen, në mënyrë që të jemi një mjedis më harmonik dhe më i bukur për të jetuar, beson ministrja e Arsimit dhe Shkencës. Jeton Shaqiri.

Në manifestimin ku sot në Strugë u prezantuan rezultatet e programit të shkëmbimit dhe rrjetëzimit të shkollave "Super shkollat", ai theksoi se nëse ndryshimet janë më të vështira për të moshuarit, për të rinjtë sigurisht që do të mund të ndikojnë sistematikisht, d.m.th. , nëpërmjet vendosjes korrekte të sistemeve arsimore kombëtare dhe me mbështetje të mjaftueshme nga sektori civil.

– Ne duhet t'i mësojmë ata të orientohen drejt dialogut, drejt ndërtimit të paqes dhe drejt respektit më të madh të ndërsjellë. Të rriten në njerëz pa paragjykime, të bashkëpunojnë dhe shkëmbejnë përvoja, duke besuar se në këtë mënyrë do të kontribuojnë për një jetë më të mirë në vendin e tyre, pra edhe në rajon, tha Shaqiri.

Sipas tij, rezultatet e zbatimit të deritanishëm janë motivuese dhe pret që në të ardhmen të jenë edhe më të mira.

- Jam veçanërisht krenar që shkollat ​​nga Maqedonia e Veriut morën pjesë aktive në iniciativë. Kjo konfirmon se ne si shtet kemi një rini që tregon gatishmëri për të marrë pjesë në krijimin e ndryshimeve që të gjithë duam t'i shohim në Ballkanin Perëndimor, tha Shaqiri.

Ai bëri thirrje për këmbëngulje në zbatimin e kësaj nisme, si dhe promovimin dhe zgjerimin më të madh të saj në të ardhmen.

“Të përfshijmë sa më shumë të rinj dhe të ndërtojmë një rajon që do të jetë rezistent ndaj ndikimeve politike që synojnë thellimin e hendekut mes kombeve, shtoi Shaqiri.

Programi për shkëmbimin dhe rrjetëzimin e shkollave “Super Shkollat”, i cili zbatohet nga Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor dhe Shoqata Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar, synon të lidhë shkollat ​​e mesme nga vendet e Ballkanit Perëndimor për të përmirësuar kapacitetet e tyre për zbatimin e projekte për ndërtimin e dialogut ndërkulturor dhe bashkëpunimit rajonal.

Në kuadër të nismës, 30 shkolla të mesme nga Maqedonia e Veriut, Bosnja dhe Hercegovina,

Shqipëria, Serbia, Kosova dhe Mali i Zi organizuan 60 aktivitete për shkëmbimin e përvojave përmes rrjetëzimit të mbi 800 studentëve të moshës 15 deri në 17 vjeç. Më shumë se 100 mësues u përfshinë në aktivitete, të cilat do të zbatohen deri në mars të vitit 2024.

Video e ditës