Ministria e Arsimit dhe Kulturës: U formua Komisioni për tërheqjen e tekstit të Sociologjisë për vitin e dytë të gjimnazit

Foto: MIA

Ministria e Arsimit dhe Shkencës bën me dije se është ngritur Komisioni për propozimin për tërheqjen nga përdorimi të tekstit të miratuar të Sociologjisë për vitin e dytë të arsimit të mesëm.

Nga Ministria e Arsimit dhe Kulturës thonë se Komisioni brenda afatit ligjor prej dhjetë ditësh duhet t'ia dorëzojë propozimin ministrit të Arsimit dhe Shkencës. Formimi i komisionit pason komentet e opinionit publik, veçanërisht nga fusha e ekspertëve.

- Procesi gjithëpërfshirës për përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes arsimore dhe eliminimin e diskriminimit dhe stereotipeve është më efektivi dhe për këtë arsye Ministria e Arsimit dhe Kulturës lejon përfshirjen e publikut në procesin e heqjes së gabimeve të natyrës së ndryshme dhe përmbajtjes së papërshtatshme në tekstet shkollore. . Ju informojmë se është krijuar edhe një adresë e-mail ([email mbrojtur]) ku mund të dërgohen komente dhe vërejtje për tekstet shkollore në përdorim, sipas njoftimit të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës.

Nga atje thonë gjithashtu se në periudhën e kaluar janë marrë disa vendime për tërheqjen e teksteve të miratuara, për të cilat ka pasur reagime.

- Me reformën themelore të sistemit arsimor, që parashikon zhvillimin e kurrikulave të reja, do të zhvillohen tekste dhe materiale të reja mësimore në të gjitha lëndët. Në vazhdim është procedura për prokurimin e teksteve shkollore për të gjitha lëndët nga klasa e parë, e dytë, e katërt dhe e pestë, për të cilat janë përgatitur planprogramet e reja, sipas planit për reformimin e arsimit fillor, njofton ministria.

Video e ditës