MPJ shpreh mbështetjen e plotë për “punën autonome, profesionale dhe të ndërgjegjshme të Komisionit Historik”

Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Maqedonisë Veriore Foto: MPB

Ministria e Punëve të Jashtme njoftoi sot se mbështet plotësisht punën e Komisionit për Çështjet Historike dhe Arsimore me Bullgarinë dhe mirëpret shpalljen sonte të rekomandimeve që janë pjesë e Protokollit të nënshkruar mes dy vendeve në vitin 2019.

Sipas MPJ-së, duke prezantuar rezultatet e punës së tyre, anëtarët e Komisionit dhe kryetari i tij identifikuan disa parime që janë të rëndësishme edhe nga pikëpamja politike.

- Së pari, se puna e Komisionit, përmbajtja e të cilit ajo vepër, është plotësisht autonome, në thelb eksperte dhe profesionale, e mbrojtur nga çdo ndikim politik. Ky parakusht përmbahet në parimet e Protokollit të nënshkruar ndërmjet dy Ministrive të Punëve të Jashtme dhe paraqet një nga parimet kyçe që siguron ekspertizë dhe ekspertizë autentike në punën e Komisionit. Së dyti, rezultatet e paraqitura të punës së Komisionit ruajnë parimin e reciprocitetit për të dyja vendet, i cili është një nga elementët thelbësorë për ndërtimin e besimit reciprok dhe respektit reciprok, parim ky që vihet re edhe në përmbajtjen e Protokollit të nënshkruar mes dy vendeve. . Së treti, me rezultatet e publikuara, Komisioni tregoi se me një qasje të guximshme, por profesionale dhe të ndershme, historianët mund të gjejnë zgjidhje të denjë dhe autentike, të bazuara në të vërtetat historike që mbështeten në fakte dhe që ofrojnë mundësinë për të festuar së bashku ngjarje të caktuara historike, duke kapërcyer dallimet dhe krijimi i bazës për ndërtimin e një të ardhmeje të përbashkët të qëndrueshme mes dy vendeve, thekson Ministria.

Në njoftim thuhet se Komisioni për Çështje Historiko-Arsimore me Bullgarinë do të vazhdojë të ketë mbështetjen e plotë të Ministrisë së Punëve të Jashtme, veçanërisht në drejtim të mbështetjes për autonominë në punën e tyre.

“Në atë drejtim duam të inkurajojmë edhe Komisionin që të vazhdojë me punën e tij, i çliruar nga presionet politike që krijohen në opinion, duke u mbështetur në ekspertizën, ndërgjegjen dhe ekspertizën e tij”, thuhet në deklaratën e MPJ-së.

Video e ditës