Masat e Komisionit për Sëmundje Infektive nuk janë diskriminuese, vlerëson Rrjeti për Parandalim dhe Mbrojtje nga Diskriminimi.

Maska për maska ​​kundër koronavirusit të Maqedonisë Shkup për Covid-19
Një burrë me maskë mbrojtëse në Shkup / Foto: EPA-EFE / GEORGI LICOVSKI

Rrjeti për Parandalim dhe Mbrojtje nga Diskriminimi konsideron se masat e propozuara të Komisionit për Sëmundje Infektive janë të nevojshme dhe nuk janë diskriminuese sepse kanë për qëllim mbrojtjen e shëndetit publik.

- Si organizata të përkushtuara për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, ne besojmë se masat më të rrepta për të siguruar një mbulim më të madh të imunizimit janë të pashmangshme nëse synojmë të mbrojmë jetën dhe shëndetin e njerëzve. Ju kujtojmë se të drejtat individuale mund dhe duhet t'i nënshtrohen kufizimit kur ka një vlerë më të lartë pas qëllimit të kufizimit, si në rastin e mbrojtjes së shëndetit dhe jetës së të gjithëve. Përkundrazi, dështimi i autoriteteve për të marrë masa për mbrojtjen e popullatës së Covid-19, në rrethana të caktuara, mund të konsiderohet shkelje e të drejtave të njeriut, sipas Rrjetit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi.

Vaksinimi i detyrueshëm, sipas tyre, është i domosdoshëm duke pasur parasysh efektin e fushatave globale dezinformuese që prodhojnë mosbesim dhe ndikojnë drejtpërdrejt në numrin e vogël të të vaksinuarve. Vaksinimi, siç thonë ata, nuk është kundër Kushtetutës.

- Detyra për të mbrojtur dhe promovuar shëndetin e vet dhe të të tjerëve është detyrimi më i lartë qytetar. Sipas nenit 39 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, çdo qytetari i garantohet e drejta për kujdes shëndetësor, dhe qytetari ka të drejtë dhe detyrë të mbrojë dhe promovojë shëndetin e tij dhe të tjerëve. Vaksinimi i detyrueshëm, i cili parashikohet me Ligjin për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet infektive, në asnjë moment nuk mund të dyshohet se është në kundërshtim me Kushtetutën dhe të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Sipas nenit 33 paragrafit 7 të këtij ligji, ministri, me propozim të Komisionit për Sëmundje Infektive, mund të përshkruajë vaksinimin edhe për sëmundjet tjera infektive, thuhet në njoftim.

Rrjeti për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi beson se me rastin e krijimit të masave nuk duhet bërë dallimi ndërmjet punëtorëve të sektorit publik dhe atij privat dhe nevojitet një diskutim i gjerë social dhe profesional për nevojën e imunizimit.

Burimi: MIA

Video e ditës