Universitetet maqedonase nuk janë sërish në mesin e 1.000 më të mirëve në listën e Shangait

Lista e Universiteteve më të mira të Shangait

Sot, Renditja Akademike e Universiteteve Botërore, ose e njohur si Lista e Shangait. Ajo që është shkatërruese për arsimin tonë është fakti që edhe këtë vit nuk ka asnjë nga universitetet maqedonase ndër 1.000 më të mirat në botë.

Këtë vit, universitetet Harvard, Stanford, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge dhe Berkeley janë renditur më lart.

Ndër vendet e rajonit, Universiteti i Athinës renditet nga 300 deri në 400 dhe Universiteti i Beogradit, Universiteti i Lubjanës dhe Universiteti i Zagrebit renditen nga 400 deri në 500. Universiteti i Novi Sadit renditet nga 900 në 1.000 në listën e Shangait.

Rënie prej 47 vendesh për UKIM sipas Qendrës për rangimin e universiteteve botërore

Video e ditës