Ndryshimet klimatike janë sfida më e madhe për BE-në, thonë Eurobarometri

Flamujt e Bashkimit Evropian / Foto: MPB

Për pothuajse çdo të dytin evropian ndryshimi i klimës janë një sfidë e madhe globale që ndikon në të ardhmen e Bashkimi Evropian dhe sheh demokracinë, të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit si palët e saj të interesit, sipas një studimi të fundit nga Eurobarometri.

Nëntë nga 10 të rinj evropianë, të moshës 15 deri në 24 vjeç, besojnë se luftimi i ndryshimeve klimatike mund të kontribuojë në shëndetin dhe mirëqenien e tyre, një pikëpamje që ndajnë 87 për qind e të gjithë pjesëmarrësve në anketë.

Shumica dërrmuese e evropianëve mbështesin objektivat mjedisore të përcaktuara nga Marrëveshja e Gjelbër Evropiane, sipas rezultateve të një sondazhi të posaçëm të Eurobarometrit për të ardhmen e Evropës, të publikuar dje nga Parlamenti Evropian dhe Komisioni Evropian.

Rritja e pjesës së energjisë së rinovueshme në ekonominë evropiane dhe efiçenca më e madhe e energjisë mbështeten nga 88% e të anketuarve dhe 80% pajtohen se është e rëndësishme që Evropa të bëhet kontinenti i parë neutral ndaj klimës deri në vitin 2050 dhe të promovojë rritjen e ulët ose automjete me emetim zero.

Shëndeti, migrimi dhe zhvendosja janë sfidat e dyta më të mëdha

Sfidat e dyta më të mëdha globale që ndikojnë në të ardhmen e BE-së janë shëndetësia (34 përqind) dhe migrimi i detyruar dhe zhvendosja (30 përqind).

Gati një e treta e të anketuarve (31 përqind) besojnë se një standard i krahasueshëm jetese do të kontribuojë më shumë në të ardhmen e Evropës, ndërsa 22 përqind besojnë se kjo është një politikë e përbashkët shëndetësore.

Ata gjithashtu i kushtojnë rëndësi të madhe solidaritetit më të madh midis anëtarëve (21 përqind) dhe pavarësisë energjetike (20 përqind).

Dy të tretat e të anketuarve (68%) besojnë se BE-ja është një vend stabiliteti në një botë të trazuar dhe 67% besojnë se projekti evropian i BE-së u ofron të rinjve një të ardhme të ndritur.

Kur u pyetën se me çfarë sfidash përballet BE-ja, përgjigjet më të zakonshme ishin pabarazia sociale (36%), papunësia (32%) dhe migrimi (31%). Ndryshimet klimatike dhe mbrojtja e mjedisit, përveç që janë sfida globale, janë edhe sfida për BE-në, sipas 32% të të anketuarve.

Respekti për demokracinë, të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit (27%) konsiderohet pasuria më e madhe e BE-së dhe 25% e konsiderojnë fuqinë e saj ekonomike, industriale dhe tregtare si pasurinë kryesore të Bashkimit.

Video e ditës