A do të mbesin banorët e Shkupit pa ngrohje: BEG tha se nuk kanë detyrim për ngrohje dhe as mundësi për blerjen e karburantit

Foto: Free Press / Aneta Stojkovska

Dali Banorët e Shkupit të cilat ngrohen me avull në vjeshtën dhe dimrin e ardhshëm do të mbeten me radiatorë të ftohtë pavarësisht se ata paguajnë rregullisht faturat, kjo është një pyetje që shqetëson qytetarët, aq më tepër që asnjë nga autoritetet nuk ka një përgjigje konkrete nëse do të dërgohet rregullisht dhe kush do të japë energji termike.

Aude BEG – Prodhim sot kanë bërë të ditur se nuk kanë bazë ligjore për të disponuar termocentralet, nuk kanë detyrimin për të vazhduar aktivitetin në sezonin e ri të ngrohjes, as nuk kanë mundësi financiare dhe aftësi kreditore për të blerë lëndë djegëse për prodhimin e energjisë termike. .

-Sipas nenit 51 të Ligjit për Energjinë BEG - Prodhimi ka pasur obligim ligjor që të vazhdojë ushtrimin e aktivitetit, deri në skadimin e afatit 90 ditor për zgjedhjen e kryerësit të ri të aktivitetit, i cili tashmë ka skaduar. Gjatë kësaj periudhe BEG Production ka vazhduar të kryejë aktivitetin dhe ka kryer të gjitha aktivitetet e nevojshme të riparimit në termocentralet në mënyrë që mbajtësi i ri i licencës të mund të fillojë pa probleme sezonin e ri të ngrohjes - raporton BEG.

Nga aty shtojnë se nuk kanë bazë ligjore për shfrytëzimin e termocentraleve, sepse Marrëveshja e qirasë është ndërprerë и pronari i ri i termocentraleve kërkoi dorëzimin e termocentraleve. Për më tepër, siç thonë ata, shoqëria është në pamundësi financiare për të kryer aktivitetin, për shkak të humbjeve të mëdha të shkaktuara në sezonin e kaluar të ngrohjes si pasojë e rritjes së kostove për blerjen e energjisë dhe energjisë elektrike që nuk mbuloheshin nga tarifat e miratuara nga Komisioni Rregullator i Energjisë.

- Për këto arsye më 09.06.2022 BEG - Production ka paraqitur kërkesë në RKE për ndërprerjen e licencës me qëllim zgjedhjen e shpejtë dhe të qetë të licencuesit të ri për aktivitetin e prodhimit të energjisë termike për sezonin e ri të ngrohjes. Më datë 20.06.2022 RKE ka marrë vendim për ndërprerjen e licencës së BEG-Prodhim. Në lidhje me marrëveshjen për bashkëpunim afarist-teknik ndërmjet BEG - Prodhim dhe AD ESM, njoftojmë opinionin se kjo marrëveshje ka qenë e vlefshme deri më 31.03.2022, përkatësisht ka skaduar - informuar nga kompania.

VIDEO SONDAZH: Si po përgatiten maqedonasit për dimrin e ashpër të paralajmëruar?

 

Video e ditës