Dënohen 12 dyqane në Çair që kanë punuar të dielën

Sot në periudhën nga ora 10.00:17.00 deri në orën XNUMX:XNUMX, pjesëtarët e Njësisë së Policisë Intervenuese, në koordinim me inspektorët e Inspektoratit Shtetëror të Punës në zonën e Komunës së Çairit, kanë kryer kontrolle në objektet në “Cvetan. Rrugët Dimov" dhe "John Kennedy" për të vërtetuar nëse punëdhënësit i respektojnë dispozitat ligjore që i referohen ndalimit të punës të dielave në ato aktivitete që nuk bien nën përjashtimet e përcaktuara me Ligjin për marrëdhëniet e punës.

Nga kontrollet e kryera gjithsej janë shqiptuar 12 masa, gjegjësisht janë nxjerrë tetë vendime për ndalim të ushtrimit të veprimtarisë në afat prej 15 ditësh, tre vendime për vendosjen e marrëdhënies së punës për personat e gjetur në objektet pa marrëdhënie të rregulluar të punës. dhe një vendim për paralajmërim për regjistrimin e veprimtarisë së paregjistruar.

Video e ditës