Intervistë | Ljupço Kotsevski, prokuror publik republikan: Besimi në Prokurorinë Publike do të rikthehet me transparencë dhe llogaridhënie

Prokurori Ljupco Kocevski / foto: Sloboden Pechat/Slobodan Djuric

Transparenca do të inkurajojë llogaridhënien e prokurorëve publikë në kryerjen e punës së tyre dhe pasi të ketë llogaridhënie, çdo prokuror do të jetë efikas dhe efektiv. Ai do të bëjë të pamundurën që të ketë sukses në këtë çështje, t'i respektojë afatet ligjore, të ndërmarrë veprime të caktuara, sepse do të duhet të dalë para qytetarëve dhe të thotë se çfarë ka bërë për një periudhë të caktuar, thotë në fillimin e tij prokurori i shtetit Kocevski. intervistë pas zgjedhjeve

 

Prokurori publik i sapozgjedhur i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ljupço Kocevski, beson se besimi i qytetarëve në Prokurorinë Publike do të rritet me transparencën dhe llogaridhënien e prokurorëve publikë të cilët do të jenë të ngarkuar për të informuar rregullisht për atë që po bëjnë. Sipas tij, efikasiteti dhe efektiviteti i OJ do të rritet kur institucioni të marrë buxhetin që i takon ligjërisht, për të cilin do të ushtrohet presion ndaj qeverisë. Prokurori Kocevski nuk pret ndihmë nga politikanët për ndërtimin e një Prokurorie të fuqishme dhe të pavarur, por kërkon respektimin e ligjeve për financimin e organeve të drejtësisë.

Prokuror Kocevski, a jeni në dijeni se e keni pozitën më të fuqishme - kryeprokurorin e shtetit dhe si do ta shfrytëzoni për të rikthyer besimin e qytetarëve në Prokurorinë Publike, e cila tani është e ulët, për të zhdukur korrupsionin e lartë, i cili është problemi më i madh në shoqëri dhe arritja e pavarësisë?

– Sigurisht që jam i vetëdijshëm për këtë, pozicioni për të cilin kam aplikuar vetë është një sfidë personale për të cilën mendoj se jam i përgatitur profesionalisht. Unë kam një program në të cilin të gjitha këto që ju listoni renditen si fusha prioritare dhe menjëherë fillova me disa nga aktivitetet. Çelësi është sigurimi i pavarësisë së prokurorëve publikë në veprimet e tyre, në llogaridhënien dhe përgjegjësinë e tyre. Për të arritur këtë, është e nevojshme transparenca, si institucionale ashtu edhe individuale nga secili prokuror publik. Unë do të bëj më të mirën për këtë. Kur bëhet fjalë për korrupsionin, është fakt që ai nuk mund të zhduket kurrë plotësisht, jo vetëm këtu, por askund, edhe në vendet më të zhvilluara, por unë do të avokoj që lufta kundër korrupsionit të jetë më efektive dhe më e dukshme për qytetarët.

Si e gjetët Prokurorinë Publike në fillim të mandatit tuaj dhe si dëshironi të largoheni nga ajo pas gjashtë vitesh? Cilat janë problemet dhe sfidat më të mëdha?

- Si para meje ashtu edhe pas mandatit tim, JO është dhe do të jetë një organizatë e qëndrueshme me profesionistë vërtet të shkëlqyer. Do të përpiqem të bëj të pamundurën që ta prezantoj atë imazh para publikut të gjerë dhe të përmirësoj kushtet e punës brenda vendit. Sinqerisht, ne po përballemi me shumë probleme dhe sfida. Si prioritet do të përmendja burimet e pamjaftueshme materiale dhe personeli. Çdo vit, prokuroria merr më pak se gjysmën e buxhetit që i takon ligjërisht, gjë që objektivisht është e pamjaftueshme. Ligji parashikon fonde të paktën 0,4 për qind të buxhetit të shtetit për vitin aktual dhe mezi na japin 0,2. Për të mos thënë, si institucion me këtë buxhet mezi po mbijetojmë fjalë për fjalë, e lëre më të flasim për modernizim dhe përmirësim të situatës. Ne kemi nevojë për fonde dhe pajisje për dixhitalizim. Është e rëndësishme që Pavarësia e ZP të jetë e pavarur financiarisht në disponimin e fondeve buxhetore dhe të mos varet nga vlerësimi i Ministrisë së Financave. Do të doja që kjo çështje të zgjidhej deri në fund të mandatit tim gjashtëvjeçar.

JO ballafaqohet vazhdimisht me dalje të personelit dhe jemi në deficit të madh me burime të personelit. Aktualisht na mungojnë 88 prokurorë publikë. Në prokurorinë publike janë plotësuar 371 vende pune nga gjithsej 1.126, që është më pak se 40 për qind e plotësuar. Janë planifikuar 197 zyrtarë drejtues të prokurorëve publikë dhe vetëm nëntë janë plotësuar! Ne kemi nevojë për staf. Këto shifra reduktohen më tej dhe ngarkesa e punës po rritet. Ne kemi prokurori me vetëm një ose asnjë prokuror, kjo nuk është e qëndrueshme.

Prokurori Ljupço Kocevski/foto Sloboden Pechat/Slobodan Djuric

Si do ta bëni qeverinë që më në fund të fillojë t'i paguajë JO-së fondet buxhetore që i takojnë me ligj, në vend të gjysmës, siç paguan prej vitesh dhe përveç kësaj t'ju lejojë menaxhimin e pavarur të parave?

- Personalisht nuk mund ta detyroj qeverinë të bëjë asgjë. Do të përpiqem, përmes rritjes së transparencës, të ndërgjegjësoj kushtet aktuale me të cilat po përballemi, për domosdoshmërinë e sigurimit të kushteve dhe mjeteve adekuate të punës. Besoj se presioni ndaj autoriteteve do të vijë nga i gjithë publiku, interesi i të cilit është sigurisht funksionimi pa të meta i Prokurorisë. Nëse duam rezultate dhe efikasitet në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, na duhen burimet minimale financiare që na takojnë me ligj.

A nuk është kjo një nga mënyrat e pushtetit ekzekutiv për ta mbajtur Prokurorinë “në zinxhir”? A nuk i duhet vërtet qeverisë një Prokurori e fortë me para, pajisje, qendra hetimore etj., pra vërtet të pavarur?

- Nëse duam rezultate, na duhen të paktën mjetet minimale ligjore që na takojnë me ligj. Dhe jo si justifikime të thjeshta se nuk ka para janë përdorur deri më tani. Prandaj ne tani do të avokojmë me transparencë, me ndihmën e publikut, me letra, do të ankohemi, do të bëjmë presion. Duhet të bëni presion sepse kështu qëndron në vend.

Dhe pastaj ju akuzojnë se jeni një autoritet joefektiv.

- Po dhe asnjë qendër hetimore nuk mund t'i përgjigjet detyrave pa pajisje moderne, pa fonde për ndërmarrjen e veprimeve hetimore. Për pajisjet tani mbështetemi kryesisht në donacione të huaja. Prokuroria publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe prokuroritë në Shkup, Tetovë dhe Kumanovë kanë qendra hetimore dhe hetues, por prokuroritë e tjera nuk kanë. Pajisjet për qendrat e hetimit deri tani vijnë kryesisht nga donacione! Drejtësia është një investim për të gjithë shtetin dhe shkurtimi i burimeve të Prokurorisë po shkurton cilësinë e drejtësisë.

Dhe nga kjo rrjedh se ai që shkurton mjetet, dëshiron të presë drejtësinë.

- Ndoshta ky është një përfundim logjik.

Dhe partitë kur janë në opozitë të kritikojnë për dobësi të ndryshme dhe kur janë në pushtet nuk ndihmojnë për t'i kapërcyer, por i përdorin për qëllimet e tyre politike. A është e qartë për prokurorët se nuk mund të presin ndihmë nga partitë politike për ndërtimin e një prokurorie të fortë dhe të pavarur, por se duhet të luftojnë vetë për këtë?

- Asnjë prokuror nuk pret një ndihmë të tillë. Si institucion jemi absolutisht të gatshëm të mbrojmë pavarësinë dhe pavarësinë tonë dhe besoj se do të minimizojmë abuzimet me punën e Prokurorisë Publike për qëllime politike. Nga aktorët politikë do të kërkojmë vetëm respektim të vazhdueshëm të ligjeve, veçanërisht në lidhje me fondet buxhetore të garantuara me ligj.

CV-ja ime garanton efikasitet

Prokurorin Publik të Shtetit e zgjedh Kuvendi me propozim të Qeverisë, i cili zgjedh nga kandidatët që kanë marrë nota pozitive në konkurs nga Këshilli i Prokurorëve Publikë. Ju ishit kandidati i vetëm me nota pozitive. A mendoni se ajo që ju propozon Qeveria dhe jo opozita ju bën disi debitor ndaj qeverisë?

- Shpesh qeveria na përfshin në hartimin e zgjidhjeve ligjore dhe marrim pjesë në komisione të ndryshme, por në fund ligji kalon nga Kuvendi. Ligji për Prokurorinë Publike është ligj organizativ dhe procedura për zgjedhjen dhe emërimin e prokurorit publik është e njëjtë. Në 30 vitet e fundit, deri më tani, prokurori publik nuk ka dorëzuar program te deputetët se çfarë do të funksionojë. Unë kam një CV për këtë promovim. Ndoshta nuk është e besueshme, por sipas mendimit tim për periudhën kur kam punuar në Prokurorinë e Lartë Publike në Gostivar, thotë se çdo muaj i kam punuar të gjitha lëndët. Qoftë 20 apo 40, përveç aktiviteteve shtesë, të gjitha lëndët i kam kryer çdo muaj për më shumë se 13 vjet në Gostivar. Kam qenë anëtar i Bordit Drejtues të Akademisë së Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publik, dy mandate kam qenë anëtar i komisionit për dhënien e provimit përfundimtar në Akademi, tre mandate kam qenë anëtar i Bordit të Asociacionit. të prokurorëve, dhe gjashtë muaj punova në Prokurorinë Publike të Shtipit. Në Prokurorinë Publike drejtoj departamentin më të ndjeshëm, më konfidencial dhe më kompleks, që është Departamenti i Monitorimit të Komunikimeve dhe Metadatave, që është një punë shumë e vështirë dhe e përgjegjshme. Unë jam zgjedhur anëtar dhe më pas kryetar i komisionit disiplinor nga kolegjiumi i Gjyqësorit dhe tani jam sërish anëtar i Bordit Drejtues të Akademisë së Gjyqtarëve dhe Prokurorëve.

Me këtë eksperiencë, a mund të premtoni jo selektivitet në prokurori, veprim ndaj të gjitha kallëzimeve pavarësisht shtytjes së fortë nga politika? Si do ta ndryshoni përshtypjen e publikut, i cili duhet të ketë besim te JO?

– Transparenca është më e rëndësishmja për të rritur besimin në OJ. Do të inkurajojë përgjegjshmërinë e prokurorëve publikë në kryerjen e punës së tyre, dhe natyrisht, sapo të ketë llogaridhënie, çdo prokuror do të jetë efikas dhe efektiv. Ai do të bëjë të pamundurën që rasti t'ia dalë, të respektojë afatet ligjore, të ndërmarrë veprime të caktuara, sepse do të duhet të dalë para qytetarëve dhe të thotë se çfarë ka bërë për një periudhë të caktuar. Kam bërë një kolegjium me të gjithë prokurorët e shtetit, me shefat, me prokurorët e lartë dhe republikanë, i kam treguar pjesët e programit tim, e kam ndarë me ta që të jenë të përditësuar. Mund të premtoj se prokurorët publikë do të jenë sa më transparentë. Krahas njoftimeve që JO ka çdo ditë në ueb-faqe, prokurorët do të duhet të japin edhe deklarata për rastet, natyrisht çfarë mund të thuhet sipas fazës së procedurës në të cilën ndodhet çështja. Me këtë, publiku do ta dijë se OJ është e hapur dhe punon me përgjegjësi, dhe do të rritet edhe cilësia. Transparenca, llogaridhënia, efikasiteti dhe efektiviteti janë të lidhura. Thjesht do të jetë turp për prokurorin publik të thotë se nuk ka bërë asgjë për një rast të caktuar. Me këtë do të vijë kultura e integritetit të prokurorit publik, ai fiton integritet si për veten e tij ashtu edhe para publikut.

Hetim paraprak për lëshimin e dokumenteve personale

Cili është qëndrimi i JO në lidhje me situatën katastrofike me dhënien e dokumenteve personale, a ka bazë për ndjekje penale të personave përgjegjës në MPB?

- OJ ka konstatuar një rast në të cilin janë bashkuar tri kallëzime penale që kanë të bëjnë me dhënien e dokumenteve personale, njëra prej të cilave është dorëzuar pak më herët nga një qytetar, ndërsa dy të tjerat janë të para disa ditëve nga partitë politike, d.m.th. përfaqësuesit e tyre. Për ta kryhet një procedurë e vetme. Në këtë fazë të procedurës, as unë dhe as ndonjë prokuror tjetër nuk kemi mundur të japim shumë informacion. Ai trajtohet profesionalisht, kontrollohen të gjitha provat dhe nëse ka apo nuk ka krim, besoni se JO do të marrë një vendim të duhur prokurorial bazuar në provat që disponon. Rasti është regjistruar, i është caktuar prokurorit publik dhe janë duke u ndërmarrë veprime të caktuara procedurale.

Ndryshimet në Kodin Penal kontribuan në vjetërsimin e disa akteve të korrupsionit të lartë dhe më pas të njëjtët politikanë që miratuan ndryshimet vazhduan t'i bënin thirrje gjyqësorit për të luftuar më shpejt korrupsionin. Si e komentoni këtë situatë?

- Gjatë miratimit të ndryshimeve të fundit të këtij ligji, OJ nuk është konsultuar fare. Askush nuk na ka pyetur dhe ne si autoritet nuk kemi kompetencë të komentojmë vendimet ligjore pasi ato të jenë miratuar. Kishte pretendime se duhej të protestonim. Dhe për çfarë duhet të protestojmë kur ligji është miratuar tashmë dhe ku duhet të protestojmë? Ne jemi të detyruar të zbatojmë ligjet. Fakti është se një pjesë e mirë e lëndëve janë të vjetruara, por prokurorët publikë bëjnë të gjitha përpjekjet për të përfituar sa më shumë nga secili rast. Prokuroria dhe gjyqësori në mënyrë krejtësisht të pajustifikueshme mbajnë barrën e efektit të këtyre ndryshimeve, të cilat ndikuan më tej negativisht në besimin e qytetarëve tek institucionet e drejtësisë.

I dashur lexues,

Qasja jonë në përmbajtjen e internetit është falas, sepse ne besojmë në barazinë në informacion, pavarësisht nëse dikush mund të paguajë apo jo. Prandaj, për të vazhduar punën tonë, kërkojmë mbështetjen e komunitetit tonë të lexuesve duke e mbështetur financiarisht Shtypin e Lirë. Bëhuni anëtar i Sloboden Pechat për të ndihmuar objektet që do të na mundësojnë të ofrojmë informacion afatgjatë dhe cilësor dhe Së bashku të sigurojmë një zë të lirë dhe të pavarur që do të jetë GJITHMONË NË ANËN E POPULLIT.

MBËSHTETNI NJË SHTYP TË LIRË.
ME SHUME FILLESTARE 60 DENARË

Video e ditës