“Intek Systems” i ka marrë printerët nga kazerma e qytetit, Qyteti i Shkupit pretendon se kanë të tyren

Foto: Shtypi i Lirë

Qyteti i Shkupit mbetur pa printera nga e cila në dy vjet e gjysmë e ka marrë me qira Intek Systems. Punonjësit e kompanisë sot kanë marrë printerët nga kazerma e qytetit, i kanë ngarkuar në një kamion dhe i kanë marrë, pasi Bashkia ka ndërprerë para kohe kontratën e qirasë. Ndaj tani, sipas informacioneve jozyrtare, administrata e qytetit funksionon vetëm me disa printera, gjë që nuk mjafton që shërbimet të kryejnë pa probleme punën e tyre.

Kontrata për dhënien me qira dhe mirëmbajtjen e printerëve është lidhur në tetor 2019 me vlefshmëri tre vjeçare, pra deri në tetor të këtij viti. Nderkohe, më 6 maj ka përfunduar afati për dorëzimin e ofertave për thirrjen e re publike, me kushte pak të ndryshuara, që parashikon që kontrata e re të lidhet për 24 muaj. Nuk dihet se kur do të ndodhë kjo, duke qenë se ofertat e pranuara janë duke u vlerësuar, të cilat do të pasohen nga afatet e tjera ligjore për ankimim.

Qyteti i Shkupit për funksionim të qetë në punë ka nevojë të marrë me qira pajisje për ofrimin e shërbimeve për printim, kopjim dhe skanim. në një periudhë 24 mujore duke paguar një tarifë mujore fikse dhe të ndryshueshme bazuar në një raport sipas numrit të faqeve të shtypura-kopjuara për muajin e dhënë - thuhet në specifikacionin teknik të tenderit në të cilën thuhet se pajisjet që do të ofrohen duhet të jenë të reja, të papërdorura, dhe zbërthimi i parë i tyre i ambalazhit nga prodhuesi duhet të jetë në hapësirat e Qytetit të Shkupit ku do të vendosen.

Qyteti po kërkon me qira 34 printera të disa llojeve, për të cilat qiraja do të paguhet nga mjetet e parapara në Buxhetin e Qytetit të Shkupit, ndërsa vlera e parashikuar e lëndës së prokurimit është 4.200.000 denarë pa TVSH, përkatësisht 4.956.000 denarë me TVSH. Siç u tha, autoriteti kontraktues, gjegjësisht Qyteti i Shkupit “ka të drejtë të përmbushë kontratën para skadimit të kohëzgjatjes së saj, duke shteruar vlerën e parashikuar të prokurimit”.

Aude Nga Qyteti i Shkupit i përgënjeshtron ashpër informacionet në opinion duke pretenduar se ky është lajm i rremë për manipulimin e publikut.

Qyteti i Shkupit posedon pajisje printimi në pronësi të tij, të cilat në mënyrë aktive përdoren nga administrata. Në anën tjetër, ekziston një marrëveshje për printim me qira për sasi më të madhe të materialit për të cilin për shkak të punës joshtëpiake të menaxhmentit të mëparshëm në prokurimin publik të përfunduar në vitin 2019, janë paguar mjete më të larta në vlerë prej 30 për qind të vlera e parashikuar. Kontrata zgjidhet me marrëveshje për faktin se burimet financiare janë shterur para skadimit të kontratës. Prokurimi i ri publik për këtë lloj printimi është në fazën përfundimtare - thonë nga Qyteti i Shkupit.

Ish-kryebashkiaku përmes një postimi në Facebook ka bërë shaka me ngjarjen e sotme Petre Shilegov .

 Ata hoqën printerët nga biçikleta ..- shkruajti Shilegov.

Megjithatë, mbetet e paqartë pse një institucion i tillë si Qyteti i Shkupit, me vite nuk ka blerë aq printera sa duhet, por shpenzon para buxhetore për t'i marrë me qira.

Video e ditës