Kuna kroate do të mund të këmbehet në tregun e brendshëm valutor që nga 31 dhjetori 2022

Kuna kroate dhe një monedhë euro / Nangka Press / AFP / Profimedia
Kuna kroate dhe një monedhë euro / Nangka Press / AFP / Profimedia

Sipas vendimit të Këshillit të BE-së për anëtarësimin e Kroacisë në Eurozonë më 1 janar 2023, kuna kroate do të jetë monedha zyrtare që nga 31 dhjetori 2022.

Duke pasur parasysh se kuna kroate është pjesë e listës së kursit të këmbimit të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, kursi mesatar i denarit në raport me kunën kroate do të publikohet si rezultat i listës së kursit të këmbimit e cila do të themelohet më 30 dhjetor dhe do të jetë i vlefshëm më 31 dhjetor 2022 (Vendimi për mënyrën e themelimit dhe publikimit të kurseve të ndërmjetme të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 224/22 dhe 227/22).

Rrjedhimisht, transaksionet e blerjes dhe shitjes në tregun e brendshëm valutor me bankat dhe operacionet e këmbimit me kunë kroate do të mund të kryhen që nga data 31 dhjetor 2022.

Gjatë vitit 2023, shkëmbimi i kunave kroate do të jetë i mundur vetëm në bankat tregtare dhe institucionet e tjera në territorin e Republikës së Kroacisë. Nga 1 janari 2024, shërbimet e shkëmbimit të kunës kroate do të kryhen vetëm nga Banka Qendrore e Kroacisë. Më shumë informacion rreth kushteve për shkëmbimin e kunave kroate në Republikën e Kroacisë mund të gjeni në faqet e mëposhtme zyrtare të internetit: www.hnb.hr dhe www.euro.hr.

Video e ditës