Qytetarët që kanë furnizim të dobët të ngrohjes duhet të marrin fatura më të ulëta

Foto: Shtypi i Lirë / Dragan Mitreski

Sipas Rregullorja për përcaktimin e cilësisë së energjisë termike të dorëzuar, konsumatorët ku është konstatohet me vendim nga komisioni për kontrollin e cilësisë së energjisë termike të dorëzuar që kanë furnizim me cilësi të dobët të nxehtësisë duhet të marrë faturat më të ulëta, informon Komisioni Rregullativ i Shërbimeve të Energjisë dhe Ujit (ERC).

- Kemi kërkuar nga furnizuesit e ngrohjes që të bëjnë zgjidhje që do të korrespondojnë me gjendjen aktuale të konstatuar në terren gjatë kontrollit, pasi konsumatorët janë ankuar se kanë temperaturë më të ulët ose radiatorët e tyre janë të ftohtë. Furnizuesi, sipas rregullores, është i obliguar të marrë vendim me të cilin do të korrigjohet fatura, varësisht nga ajo se sa temperatura është larguar nga ajo e paraparë, tha kryetari i ERC-së, Marko Bislimoski.

Ai thekson se nëse në muajin janar disa nga konsumatorët ku konstatohet dërgesa jocilësore e ngrohjes me vendim, pas një kontrolli nga komisioni - furnizuesi duhet të faturojë një faturë më të vogël.

- Komisioni Rregullativ për Energjetikë ka kërkuar nga Shkupi Verior që gjatë përgatitjes së faturave për muajin janar, të mos merren parasysh ditët kur nuk ka pasur furnizim të ngrohjes. Gjithashtu kërkojmë që të zgjerohet kompetenca e inspektoratit shtetëror për inspektimin teknik dhe përveç komisionit nga furnizuesi që kontrollon cilësinë e furnizimit me ngrohje, inspektorët të dalin në terren për të matur temperaturën nëse ajo devijon nga ajo e përcaktuar. . Furnizuesi nuk guxon të ngarkojë as një kilovat orë që nuk e ka dorëzuar, theksoi Bislimoski.

Video e ditës