Po riparohen aktivitetet e ndërtimit në Pintia, rruga Sasa

Foto: Komuna Kisella Vodë

Ka filluar faza e parë e rehabilitimit të rrugës Sasa në komunitetin urban Pintija, njofton Komuna Kisella Vodë.

Siç njoftojnë nga vetëqeverisja lokale, në terren po punohet në një gjatësi prej 500 metrash, në të cilën, siç thonë nga atje, po ndërhyhet për herë të parë që nga ndërtimi i kësaj rruge.

-Me urdhër të Komunës së Kisella Vodës tashmë është hequr asfalti i rraskapitur dhe po punohet intensivisht në përgatitjet për asfaltim. Njëkohësisht, në Pintijë po zhvillohen edhe aktivitetet ndërtimore në seksionin 18 të rrugës Sasa, ku në fazën përfundimtare është shtrimi me elemente shtrimi në disa rrugë me sipërfaqe totale rreth 1500 metra katrorë. Krahas tokës mbitokësore, në këtë lagje po punohet edhe për përmirësimin dhe rregullimin e infrastrukturës nëntokësore. Konkretisht, Komuna e Kisella Vodës është në fazën e përgatitjes së dokumentacionit teknik për ndërtimin e rreth 1600 metra ujëra të zeza fekale, për rrugët Sasa 4 dhe Sasa 2, të cilat për herë të parë do të marrin rrjetin e kanalizimit - njoftojnë nga kjo. komuna e Shkupit.

Video e ditës