ESM ka siguruar gaz për ngrohjen e Shkupit deri më 1 nëntor, sezoni i ngrohjes fillon në kohë

Ngrohje, radiatorë / Foto: "Sloboden Pechat" - Dragan Mitreski

ESM ka siguruar gaz natyror nga Makpetrol deri në fund të tetorit, ndërsa sezoni i ngrohjes do të fillojë më 15 tetor, thotë ESM.

- Në fillim të sezonit të ngrohjes sistemi do të funksionojë me gaz natyror, gazi kryesisht sigurohet nga "Makpetrol" deri në fund të tetorit me një çmim prej 1713 euro për 1000 metër kub normal gaz. Deri në fund të sezonit të ngrohjes do të përcaktohet koncepti i ngrohjes, pra energjia, në varësi të faktit nëse dhe në çfarë regjimi do të funksionojë termocentrali me gaz TE-TO, i cili si nënprodukt i prodhimit të energjisë elektrike dërgon ngrohje në rreth. Sistemi i ngrohjes në Shkup, njofton kompania.

Dy termocentralet që AD ESM ka me qira kanë mundësi teknike për burime të ndryshme të energjisë.

Video e ditës