Emetimet e dioksidit të karbonit në BE kanë tejkaluar nivelet para pandemisë

Fabrika / Foto MPB

Emetimet nga aktiviteti ekonomik i BE-së tani pak më të larta se para pandemisë Covid-19, raporton Zyra Evropiane e Statistikave.

Emetimet nga aktivitetet ekonomike në tremujorin e fundit të vitit të kaluar arritën në 1.041 milionë tonë ekuivalent të dioksidit të karbonit (CO2), që është një rritje krahasuar me 1.005 milionë tonë të regjistruar në të njëjtën periudhë të vitit 2019.

Nga kjo, familjet përbëjnë 22 për qind, prodhimi dhe energjia elektrike zënë 21 për qind, ndërsa aktivitetet bujqësore janë përgjegjëse për 12 për qind të gazeve të dëmshme të çliruara në atmosferë.

Emetimet në fund të vitit të kaluar u rritën në të gjitha vendet e BE-së, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2020 kur filloi pandemia.

Rritjen më të madhe vjetore e ka Estonia me 28 për qind, përpara Bullgarisë dhe Maltës me rritje përkatësisht 27 dhe 23 për qind. Në vendet e treguara, rritja e emetimeve tejkaloi rënien e shkaktuar nga pandemia. Rritjen më të vogël e ka Qipro me 0,3 për qind.

Sipas Marrëveshjes Evropiane të Gjelbër, shtetet anëtare të BE-së synojnë të reduktojnë emetimet e tyre të gazeve serrë me të paktën 2030 për qind të emetimeve të tyre të vitit 55 deri në vitin 1990.

Video e ditës