Video edukative NB për përdorim të sigurt të shërbimeve bankare elektronike

Banka Kombëtare ka lëshuar një video të re nga seria e animuar video e animuar "Me Bankën Kombëtare në Botën e Financave", prodhuar me mbështetjen e Fondit Evropian për Evropën Juglindore (EFSE), me titull "Rekomandime për përdorim të sigurt të shërbimeve të e-banking".

Videoja është në dispozicion në faqen e internetit të Bankës Kombëtare dhe në faqet e Bankës Kombëtare në rrjetet sociale.

Seria e videove të animuara edukative "Me Bankën Kombëtare në Botën e Financave" ka për qëllim të përmbajë nëntë video dhe ato mbulojnë tema aktuale në fushën e financave që prekin të gjithë qytetarët si subjekte aktive në rrjedhat financiare.

Video e ditës