ZSHS: Më pak produkte pyjore, më shumë shitje të asortimenteve pyjore

Prodhimi i përgjithshëm i produkteve pyjore në pyjet shtetërore në tremujorin e dytë të vitit 2022 u ul me 4,4 për qind krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2021 dhe shitja e asortimenteve pyjore arriti në 131 587 metra kub dhe shënoi rritje prej 1,4 për qind. Zyrë.

Rritje në prodhimin pyjor është vërejtur për nxjerrjen e drurit nga speciet halore dhe gjetherënëse, drurët e tjerë të rrumbullakët nga speciet halore, dru zjarri nga speciet halore dhe drurë të tjerë të përpunuar përafërsisht, trungje, shtylla dhe kunja druri, ndërsa ka pasur një rënie në trungjet nga halorët dhe specie gjetherënëse, speciet, druri hapësinor nga speciet halore dhe dru zjarri nga speciet gjetherënëse.

Video e ditës