Rreth 42,5 për qind e nxënësve besojnë se në shkollë ka dhunë

Nxënësit e shkollave Maqedonia dimërore
Foto: EPA-EFE / GEORGI LICOVSKI

Rreth 42,5 për qind e nxënësve besojnë se në shkollën e tyre ka dhunë dhe vetëm një e katërta e raportojnë atë. Arsyet më të shpeshta të dhunës mes bashkëmoshatarëve në shkolla janë demonstrimi i forcës, xhelozia dhe problemet e sjelljes, thuhet në hulumtimin e Ambasadës së Parë të Fëmijëve në botë “Megjasi” të kryer në shkollat ​​fillore dhe të mesme në Shkup.

Anketa është realizuar në periudhën shtator – tetor të këtij viti, me rastin e 19 Nëntorit – Ditës Botërore për Parandalimin e Abuzimit të Fëmijëve dhe të Rinjve.

Nxënësit deklaruan se ndihen më të pasigurt në vendbanimin e tyre për shkak të pranisë së dhunës për shkak të pamjes fizike dhe përkatësisë etnike, qenve endacakë dhe djemve problematikë në grup.

Si formën më të zakonshme të dhunës, 25,7 për qind e nxënësve e njohin atë si dhunë verbale, e ndjekur nga dhuna sociale (përjashtimi nga grupi/thashethemet) me 24,8 për qind. Të anketuarit besojnë se nuk ka dallim ndërmjet gjinive për sa i përket asaj se kush është më shpesh viktimë e dhunës – 54 për qind e të anketuarve besojnë se si djemtë ashtu edhe vajzat janë njëlloj viktima të dhunës.

Vetëm një e katërta, pra 25,7 për qind e studentëve kanë deklaruar se kanë raportuar dhunë dhe 15 për qind se nuk duan të përgjigjen, gjë që sipas “Megjasit”, sugjeron se mund të kenë qenë dëshmitarë të dhunës, por nuk ndihen rehat ta diskutojnë. ose e raportojnë.

Vetëm 33,6 për qind e nxënësve besojnë se shërbimet përgjegjëse në shkollën e tyre reagojnë në mënyrë të duhur dhe të shpejtë ndaj rasteve të dhunës. Një pjesë e madhe deklaruan se nuk janë të njohur me mënyrën se si reagojnë shërbimet (27,4 përqind) ose se shërbimet nuk reagojnë siç duhet dhe me shpejtësi (11,5 përqind).

19 Nëntori u propozua në vitin 2000 si Dita Botërore për Parandalimin e Abuzimit të Fëmijëve dhe të Rinjve dhe është një fushatë vjetore globale ndërgjegjësuese që synon ndërtimin e një kulture të parandalimit të abuzimit të fëmijëve.

Rrjeti i udhëhequr nga Fondacioni Women's World Summit (WWSF), anëtar i të cilit është Ambasada e Parë e Fëmijëve në botë “Megjasi”, bashkon mbi 930 institucione/organizata qeveritare dhe joqeveritare nga më shumë se 135 shtete që festojnë këtë ditë çdo vit.

- Maqedonia ka një Strategji nacionale aktive për parandalimin dhe mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna (2020-2025), sipas së cilës termi dhunë nënkupton “të gjitha llojet e dhunës fizike apo mendore, lëndimet apo abuzimet, neglizhenca apo trajtimi i pakujdesshëm, keqtrajtimi apo shfrytëzimi”. të një fëmije, përfshirë edhe abuzimin seksual, në aspektin e besimit dhe kujdesit nga prindërit, kujdestarët apo çdo person tjetër të cilit i është besuar ligjërisht kujdesi për fëmijën”, njofton Ambasada e Parë e Fëmijëve.

Video e ditës