25 milionë denarë shtesë për ekologji dhe shëndetësi

Ministria e Financave / Foto Arkivi i Kupës së Botës

Qeveria miratoi ribalancimin plotësues të buxhetit për vitin 2022, me të cilin janë siguruar 25 milionë denarë shtesë për shëndetësi, mjedis dhe infrastrukturë.
“Me to, ndër të tjera, zgjidhet përgjithmonë problemi me deponinë industriale në Jugohrom, sigurohen mjete për mamografi për spitalet në Strumicë dhe Negotinë, për pastrimin e shtratit të lumenjve Vardar dhe Tresça, për rindërtimin e Ura e Moroishkit dhe ndërtimi i rrethrrotullimit, dokumentacioni i projektit për qendrën kulturore Cegrane e jo vetëm”, njofton Ministria e Financave.

Sipas propozimit të Ministrisë përkatëse të Financave (MF), do të ketë rritje për përdorues të caktuar buxhetor, por edhe shkurtime në disa shpenzime shtetërore. “Ribalancimi i buxhetit është një përgjigje ndaj krizës, pra bëhet një ndërhyrje shtesë për të mbrojtur standardin e qytetarëve dhe likuiditetin e kompanive deri në fund të vitit, në kushtet e një krize të zgjatur energjitike dhe çmimesh. ”, tha Ministria e Financave.

Ribalanci i plotësuar kthehet në Kuvend, ku pritet të mbahet seanca. Sipas njoftimeve, pakoja e masave kundër krizës do të propozohet pas miratimit të ribalancit. Qeveria ka paralajmëruar ndihmë të re për qytetarët e prekur nga rritja e çmimit të produkteve ushqimore bazë dhe energjisë.
Me ndryshimet dhe shtesat e Buxhetit, të hyrat e përgjithshme janë planifikuar në nivel prej 245,8 miliardë denarë dhe janë 6,9 miliardë denarë më të larta (2,9 për qind) në krahasim me parashikimet fillestare. Shpenzimet e përgjithshme janë planifikuar në nivelin prej 288,5 miliardë denarë ose më të larta për 5,9 për qind, përkatësisht për 16 miliardë denarë më shumë. Deficiti është planifikuar të jetë 42,7 miliardë denarë, përkatësisht 5,3 për qind nga BPV.

Rebalanci parasheh 19 miliardë denarë për përkrahje të qytetarëve dhe ekonomisë: 4,7 miliardë për mbrojtje të standardit të qytetarëve dhe likuiditetit të kompanive, 3,2 miliardë për sektorin e bujqësisë, 2,4 miliardë për të ardhura minimale të garantuara. Më shumë para janë caktuar për pensionet, për arsimin dhe kujdesin ndaj fëmijëve, për të mbështetur kompanitë për subvencionimin e kontributeve në pagën minimale.

Shpenzimet kapitale janë planifikuar në vlerë prej 32,1 miliardë denarë për rikonstruksione dhe modernizime me pajisje në institucionet publike shëndetësore, në arsim, në mbrojtje të fëmijëve dhe sociale, në infrastrukturë rrugore, hekurudhore dhe komunale, mbrojtje dhe siguri, sisteme hidro, ujësjellës dhe kanalizime dhe të tjera infrastrukturë ujore.

Rritja ekonomike parashikohet të jetë 3,2 për qind e nxitur nga konsumi i brendshëm, i cili pritet të shënojë rritje prej 3,3 për qind. Investimet bruto pritet të rriten me 5 për qind, ndërsa përveç shpenzimeve kapitale buxhetore, kontribut përkatës pritet edhe nga investimet private.

Video e ditës