Në seancën e Këshillit të Qytetit të Shkupit janë marrë disa vendime

Seanca e Kuvendit të RSM-së / Foto: MPB

Këshilli i Qytetit të Shkupit sot në seancën e katërt ka miratuar disa vendime, ndër të cilat vendosja e bashkëpunimit ndërkomunal me Gazi Babën për pjesëmarrje financiare të qytetit për rindërtimin e rrugës “Pero Nakov”, për ndryshimin e vendimit për dhënien e ndihmës. familjeve të viktimave dhe të lënduarve në aksidentin në autostradën “Struma” në Bullgari, si dhe për dhënien e subvencioneve për ndërmarrjen publike “City Parking” – Shkup për vitin 2022.

Vlera e parashikuar për realizimin e rindërtimit të rrugës “Pero Nakov”, siç u sqarua në seancë, është 51 milionë denarë me TVSH. Qyteti i Shkupit do të marrë pjesë qind për qind në realizimin e këtij bashkëpunimi, përkatësisht mjetet janë siguruar nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2022.

Këshilltari Gordan Shutarov nga LSDM jdhe përshëndeti iniciativën për bashkëpunim ndërkomunal me Komunën e Gazi Babës, por kërkoi nga këshilltarët që në themelimet e ardhshme të konsiderojnë një bashkëpunim të tillë ndërkomunal që të lihet hapësirë ​​për pjesëmarrje financiare të komunave, dhe jo të merren mjete ekskluzivisht nga Buxheti i qytetit.

Këshilltarët diskutuan edhe për subvencionet që do t'i jepen NP “Qytet Parking” – Shkup për vitin 2022. Shuma e subvencioneve për këtë vit është pesë milionë denarë. Këshilltarja e LSDM-së, Ljubica Janceva kërkoi një përgjigje në lidhje me komponentin e zhvillimit. Kryetarja e qytetit, Danela Arsovska, theksoi se do të ketë komponentë zhvillimor në faktin se do të jepen më pak mjete për subvencione, për dallim, siç tha ajo, pushteti i kaluar i qytetit.

- Ky është një komponent zhvillimi, komponenti i dytë i zhvillimit është konsolidimi i një humbësi, për një kompani që nuk duhet të gjenerojë humbje. Pra, kjo kompani, me faktin se do të jetë një kompani fitimprurëse, dhe nuk do të jetë një kompani me humbje, situatë në të cilën ju e keni sjellë me punën e pakujdesshme të drejtorëve tuaj, mendoj se do të ketë zhvillim dhe më tutje do të kemi mundësi në katër të ardhshme ose siç thatë ju, e ndoshta përgjithmonë, të tregojmë se çfarë dhe si dimë, tha Arsovska.

Bojan Hristovski, i cili është akt drejtor i ndërmarrjes, ndau se kjo është një praktikë e rregullt e dhënies së subvencioneve për vështirësitë në funksionimin e kësaj ndërmarrje publike. Ai theksoi se kjo është shifra më e vogël e subvencioneve të dhëna nga Qyteti i Shkupit për këtë kompani. Në vitin 2018 dhe 2019, siç theksoi, subvencione janë ndarë 15 milionë denarë, ndërsa në vitin 2020 shtatë milionë denarë. Hristovski shtoi se ka indikacione për mungesë mjetesh për shkak të mospagesës së shërbimeve të parkimit për persona të caktuar nga kompania. Për këtë, siç tha ai, do të punohet në zbulimin dhe vërtetimin e atyre parregullsive të mundshme. Ai theksoi se e trashëgon kompaninë me një borxh të përgjithshëm për taksën komunale të papaguar prej 33 milionë denarë.

- Pres kompaninë me borxh të përgjithshëm ndaj qytetit të Shkupit për taksën e papaguar komunale prej rreth 33 milionë denarë, taksë që është mbledhur në vitet e fundit. Kompania ka gjendje aktuale prej rreth 26,5 milionë denarë, por megjithatë borxhi ndaj Qytetit të Shkupit është 33 milionë denarë, sqaroi Hristovski.

Në seancë u miratua edhe propozim-vendimi për marrjen në detyrë të punëtorit, propozim-vendimi për miratimin e vendimit për donacion të NP “Ujësjellës-Kanalizim” – Shkup, propozim-vendimi për miratimin e Programit investues të së njëjtës kompani, si dhe propozim-vendimet. për propozimin e përfaqësuesit nga qyteti në bordet drejtuese të institucioneve publike për fëmijë dhe kopshte në zonën e Shkupit.

Drejtori i NP “Ujësjellës Kanalizime”, Zlatko Perinski Ai në seancë theksoi se me programin investues parashihen mjete për rindërtimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellës kanalizimeve.

"Në periudhën e ardhshme, së bashku me komunat dhe qytetin e Shkupit, do të bëjmë planin e prioriteteve, në bazë të të cilit do të veprojmë së bashku me pushtetin lokal për ta përmirësuar sa më shumë këtë rrjet", tha Perinski.

Ai theksoi se në Komunën e Sarajit është burimi nga i cili furnizohet i gjithë qyteti me ujë, por se grumbullimi atje, siç tha ai, është jashtëzakonisht i ulët, duke theksuar se në të ardhmen duhet të ndërgjegjësohet për shfrytëzimin racional të ujit. por edhe grumbullimi.

Rendi i ditës i seancës, e cila do të vazhdojë në ora 15:30, u plotësua edhe me 13 pika të tjera.

Burimi: MIA

Video e ditës