Debati i ditës së dhjetë për ribalancimin e Buxhetit të Komisionit për Financim dhe Buxhet

Foto: MIA

Debatin amendamentar për ribalancimin e buxhetit për këtë vit do ta vazhdojnë sot anëtarët e Komisionit Parlamentar për Financim dhe Buxhet. Sipas Rregullores, debati amendamentues zgjat dhjetë ditë dhe pritet të përfundojë sot.

Debati për ribalancimin e Buxhetit për vitin 2022 ka nisur më 13 qershor. Ribalancimi i thesarit të shtetit, siç sqaroi ministri i Financave Fatmir Besimi, ka dy synime - të ruajë stabilitetin dhe të mbështesë ekonominë dhe qytetarët.

Me ribalancimin e Buxhetit, të hyrat e përgjithshme janë planifikuar në nivelin prej 245,8 miliardë denarë dhe janë rreth 6,9 miliardë denarë ose 2,9 për qind më të larta se parashikimet fillestare të Buxhetit. Shuma e totalit të shpenzimeve është 288,5 miliardë denarë ose rreth 161,1 miliardë denarë (5,9 për qind) më shumë se parashikimet fillestare me planin për vitin 2022. Shpenzimet kapitale janë planifikuar në nivelin prej 32,2 miliardë denarë dhe janë rreth gjashtë miliardë denarë më të ulëta në krahasim me planin për vitin 2022, por qeveria njofton se do të vazhdojnë projektet për ndërtimin e rrugëve, hekurudhave, gazsjellësve...

Rritja ekonomike parashikohet në 3,2 për qind, që është një rënie prej 1,4 pikë përqindjeje krahasuar me parashikimet makroekonomike në kohën e krijimit të buxhetit dhe norma e inflacionit parashikohet në 7,2 për qind. Deficiti është planifikuar në nivelin prej 42,7 miliardë denarë, përkatësisht 5,3 për qind nga BPV, që është 9,1 për qind më shumë se buxheti fillestar. Deficiti dhe shlyerja e borxhit të jashtëm dhe të brendshëm, siç u theksua në prezantimin e buxhetit suplementar, do të financohet nëpërmjet huamarrjes nga tregu ndërkombëtar dhe vendas.

Buxheti suplementar parasheh rreth 70 milionë euro për masat kundër krizës, të cilat, siç paralajmëruan zyrtarë të qeverisë në të kaluarën, do t'u drejtohen atyre që kanë më shumë nevojë.

Për deputetët e qeverisë, ribalancimi mundëson vazhdimin e masave dhe politikave aktuale për përballimin e pasojave të krizës ekonomike botërore. Qëndrimi i opozitës është se ky ribalancim është dëshmi e drejtpërdrejtë se vendi është në prag të falimentimit, i shkatërruar ekonomikisht, i grabitur, në të cilin varfëria po rritet çdo ditë.

Deputetët e VMRO-DPMNE-së theksuan se shteti asnjëherë nuk ka pasur normë më të lartë të borxhit publik dhe se kemi inflacionin më të lartë në 20 vitet e fundit, mungesë të madhe të prodhimit vendor të energjisë elektrike, rritjen më të ulët ekonomike në rajon, por edhe. siç theksuan ata, qeveria më e korruptuar që në pesë vite arriti të shkatërrojë të gjithë kapacitetin institucional që ishte krijuar në të kaluarën.

Për deputetët e LSDM-së, nga ana tjetër, përmes këtij ribalancimi me qasje të përgjegjshme, po kursehen mjete serioze që do të përdoren për ndihmë direkte për qytetarët dhe ekonominë, ku ku është e mundur, po bëhen shkurtime për të zëvendësuar çmimin. tronditjet që po ndodhin në të gjithë botën.

Anëtarët e Komisionit Parlamentar kanë shqyrtuar dje 50 amendamente, por asnjë nuk është pranuar. Ndryshimet kishin të bënin kryesisht me bujqësinë, sistemet hidrike, rrjetet e ujërave të zeza dhe komunale.

Janë dorëzuar gjithsej 204 amendamente, nga të cilat mbi 170 janë nga grupi parlamentar i VMRO-DPMNE-së, 28 nga Aleanca e Shqiptarëve dhe dy nga shumica parlamentare.

Në Kuvend për pasdite është caktuar seanca e Komisionit Ligjvënës dhe Juridike, në rend dite të së cilës janë Propozimi për ndryshimin dhe plotësimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2022 dhe tri kërkesa për interpretim autentik të neneve nga ligjet për kujdesin shëndetësor, për marrëdhëniet e obligacioneve dhe për planifikimin urban.

Burimi: MIA

Video e ditës