Deponia “Rusino” është e hapur, Sveti Nikollë ju vjen keq

Deponia “Rusino” afër Gostivarit do të bëhet rajonale / foto: TV21

Sipas marrëveshjeve të nënshkruara, kompanitë publike nga nëntë komunat e Pollogut do të mund të depozitojnë mbeturinat në Rusi për 2,5 euro për ton mbeturinë.

Pas tre vitesh negociata, Ndërmarrja Publike Rusino Pollog dhe zyrtarisht është menaxher i deponisë Rusino afër Gostivarit. Sipas marrëveshjeve të nënshkruara, ndërmarrjet komunale nga nëntë komunat e Pollogut do të mund të deponojnë mbeturinat në Rusi në vlerë prej 2,5 euro për ton mbeturina.

- Do të nënshkruajmë marrëveshje me secilën ndërmarrje komunale dhe me koncesionarët nga nëntë komunat e Pollogut për të zyrtarizuar bashkëpunimin me ndërmarrjet komunale. Pesë nga komunat ende nuk e kanë shlyer borxhin ndaj ndërmarrjes së përbashkët, por kanë një afat për ta përmbushur këtë detyrim- tha ai. Besim Dogani, drejtor i ndërmarrjes.

Nga Ministria e Mjedisit (MMPH) për “Shtypin e Lirë” thonë se NP “Rusino/Polog” i është lëshuar udhëzimi për marrjen e masave të nevojshme për funksionim të sigurt, për çka Qeveria tashmë ka siguruar mjete.

- Është krijuar infrastruktura bazë për deponimin e sigurt të mbeturinave komunale, në mënyrë që “Rusino/Polog” të mund ta kryejë siç duhet këtë aktivitet deri në sigurimin e kushteve për dhënien e lejes së depozitimit – nënvizojnë MMPH.

Ministri Naser Nuredini paraprakisht theksoi se i gjithë dokumentacioni është përgatitur dhe po negociohen për sigurimin e financimit për ndërtimin e landfilleve me standarde moderne.

- Duhet të bashkohen forcat për të përfunduar proceset në nivel lokal. “Çdo vonesë do të thotë kthim në fillim, humbje mjetesh, hedhje të pakontrolluar të mbeturinave, që prek të gjithë vendin me të gjitha rajonet planore”, tha Nuredini.

Ndryshimi i lokacionit të Deponisë Rajonale afër Meçkuevcit, apo Komunës së Sveti Nikollës, do të bllokojë punën e ndërmarrjes publike, është qëndrimi i Këshillit të Komunës së Shën Nikollës, i cili nuk do të zgjedhë anëtarë të Bordit Mbikëqyrës dhe Ekzekutiv. të kësaj kompanie. Nëse vihen në një pozitë të mërzitshme, do të organizojnë një referendum. Gjithsej 18 komuna nga Lindja dhe Verilindja duhet të hedhin mbeturinat në këtë deponi.

Një iniciativë e ngjashme e dy viteve më parë dështoi, sepse Komuna nënshkroi një marrëveshje që nëse ndërpritet, do të duhet të paguajë të gjitha shpenzimet aktuale për projektin nga granti i BE-së. Përmes projektit, komunat nga rajoni i Shtipit dhe Kumanovës tashmë kanë marrë kamionë për mbeturina dhe kontejnerë të rinj, ndërsa janë përzgjedhur kompanitë për pastrimin e të gjitha deponive jo standarde. Velesi po shqyrtohet.

Video e ditës