Sot festohen Apostujt e Shenjtë Sila, Siluan, Gjysmëhëna, Epenet dhe Andronicus

Apostujt e shenjtë Sila, Siluan, Kriskent, Epenet dhe Andronicus

Të gjithë janë nga shtatëdhjetë apostujt. Shën Sila u dërgua nga Jeruzalemi në Antioki me Palin dhe Barnabën për të zgjidhur mosmarrëveshjen midis besimtarëve rreth rrethprerjes, domethënë që johebrenjtë që kthehen në krishterim të mos rrethpriten (Veprat e Apostujve 15, 22). Pas kësaj Sila udhëtoi me Palin në Azi dhe Maqedoni dhe u bë peshkop i Korintit, ku u preh në paqe. Siluan i ndihmoi dy apostujt kryesorë (1Pt. 5, 12; 2Kor. 1, 19). Si peshkop në Selanik, ai u përpoq shumë dhe vuajti shumë derisa e ndërroi jetën tokësore me atë qiellore. Criskent ishte koleg i Apostullit të Shenjtë Pal (2Tim. 4, 10), dhe më pas peshkop në Gali, ku vuajti martirizimin për Krishtin në kohën e Trajanit. Shën Epeneti, të cilin e përmend Shën Apostulli Pal (Rom. 16, 5), ishte peshkop në Kartagjenë. Androniku (Rom. 16, 7), peshkop i Panonisë, përmendet veçmas, më 17 maj.

Video e ditës