Sot kremtohen Apostujt e Shenjtë Prochorus, Nikanor, Timon dhe Parmen

Apostujt e shenjtë Prochorus, Nikanor, Timon dhe Parmen

Të katër ishin nga Shtatë Dhjakët dhe Shtatëdhjetë Apostujt. Tre dhjakët e tjerë ishin: Stefani, Filipi dhe Nikolla. Dëshmori i parë Stefan festohet veçmas më 27 dhjetor, dhe Filipi më 11 tetor. Nikolla nuk hyri midis shenjtorëve për shkak të herezisë. Dhe katër të parët nuk kanë një ditë të veçantë për të festuar, por të gjithë përmenden në këtë ditë. Prohor u shugurua nga Apostulli i Shenjtë Pjetër si Peshkop i Nikomedia. Për ca kohë ai ishte në shërbim të Shën Gjon Teologut dhe në ishullin Patmos vuri re zbulesat që kishte dëgjuar nga goja e Shën Gjonit. Pastaj u kthye në Nikomedia, ku bëri përpjekje të mëdha për t'i kthyer njerëzit në besim. Ai u martirizua në Antioki, ku u vra nga jobesimtarët. Shën Nikanor vuajti në Jeruzalem në të njëjtën ditë me kryepriakun e shenjtë Stefan, dhe menjëherë pas tij vuajtën dy mijë të krishterë të tjerë që ishin vrarë nga hebrenjtë e këqij. Timoni ishte peshkop në Arabi dhe vuajti për Krishtin në kryq. Parmen vdiq para syve të apostujve, dhe ata vajtuan dhe e varrosën.

Video e ditës