Sot festohet: Apostulli i Shenjtë Simon Zeloti

Apostulli i Shenjtë Simon Zeloti
Apostulli i Shenjtë Simon Zeloti

Një nga dymbëdhjetë apostujt (të mëdhenj). Ai lindi në Kanë të Galilesë. Zoti Jezus erdhi në dasmën e tij me nënën dhe dishepujt e tij. Kur vera mbaroi, Zoti e ktheu ujin në verë. Duke parë këtë, dhëndri la shtëpinë, prindërit dhe nusja dhe ndoqi Krishtin. Zili do të thotë Xheloz. Dhe Simoni quhet i zellshëm për zellin e tij të madh dhe të zjarrtë për Shpëtimtarin dhe për ungjillin e tij. Kur mori Frymën e Shenjtë, Simoni shkoi të predikonte Ungjillin në Mauritani në Afrikë. Pasi ktheu shumë veta në besimin e Krishtit, ai u torturua dhe më në fund u kryqëzua si Zoti i tij, i cili përgatiti një kurorë lavdie për të në mbretërinë e pavdekshme.

Video e ditës