MPJ bullgare është e kënaqur me punën e Komisionit të Përbashkët për Çështjet Historike dhe Arsimore

Ministria e Jashtme Bullgare, Foto: Arkivi

Në një konferencë në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Bullgarisë, zëdhënësi dhe zëvendësministri i Punëve të Jashtme, Kostadin Koxhabashev, tha se mirëpresin punën e Komisionit të Përbashkët për Çështje Historike dhe Arsimore ndërmjet Bullgarisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe e inkurajojnë atë që të vazhdon edhe më intensivisht në përpjekjet e saj për përfundimin sa më të shpejtë të punës pas të gjitha periudhave të historisë së përbashkët, thotë korrespondenti i MPB-së nga Sofja.

Zëvendësministri Kodjabashev theksoi se me Protokollin e nënshkruar në vitin 2019, qeveritë e Bullgarisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut praktikisht pranuan propozimet e Komisionit të Përbashkët Multidisiplinar të Ekspertëve për Çështje Historike dhe Arsimore për përkujtimin e përbashkët të figurave të mëposhtme nga historia e përbashkët e dy vendet: St. Kirili dhe Metodi, St. Klementi, St. Naum dhe Car Samuil, si dhe parime të përgjithshme dhe shënime për përmbajtjen e teksteve shkollore për klasën e 5-të në Bullgari dhe klasën e 6-të në Republikën e Maqedonisë së Veriut lidhur me parahistorinë dhe historinë antike.

Në përputhje me Protokollin e 17 korrikut, është rënë dakord që Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut të publikojnë Protokollin e vitit 2019 me të gjitha anekset e tij brenda një muaji, kujtoi zëdhënësi i MPJ-së bullgare. Publikimi i propozimeve për vitin 2019, të miratuara nga qeveritë e të dyja vendeve, thekson ai, është një hap shumë i rëndësishëm drejt njohjes së publikut si në Bullgari ashtu edhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut me rezultatet e punës së Komisionit të Përbashkët.

Sipas departamentit diplomatik bullgar, kjo krijon bazën e nevojshme për të vazhduar zbatimin e një marrëveshjeje tjetër të rëndësishme nga Protokolli sipas Artit. 12 nga 17 korriku, koordinimi i kalendarit të festimeve të përbashkëta për periudhën 2022-2023 të pesë figurave të përbashkëta historike, shton Kodjabashev.

“Në Protokollin e takimit të 17 korrikut, pala bullgare dhe maqedonase ranë dakord për një mekanizëm me afate specifike për publikimin e të gjitha rezultateve dhe rekomandimeve të ardhshme nga aktivitetet e Komisionit. “Të dyja palët janë zotuar që këtë mekanizëm ta zbatojnë në mirëbesim, si dhe të gjitha dispozitat e tjera që kanë të bëjnë me protokollet e vitit 2019 dhe 2022”, përfundoi Kodjabashev.

Video e ditës