MPJ bullgare inkurajon Komisionin e Përbashkët që të vazhdojë punën e tij më intensivisht

Foto: mia.mk

Ministria e Punëve të Jashtme e Bullgarisë në një deklaratë inkurajoi Komisionin e Përbashkët për Çështjet Historike dhe Arsimore që të vazhdojë përpjekjet e tij më intensivisht për të përfunduar punën e tij për të gjitha periudhat e historisë së përbashkët në përputhje me nenin 8 paragrafi 2 të Traktatit të Miqësisë. dhe Fqinjësia e Mirë dhe Bashkëpunimi.

Në përputhje me marrëveshjet nga Protokolli sipas Art. 12 të Marrëveshjes për Miqësinë, Fqinjësinë e Mirë dhe Bashkëpunimin, nënshkruar më 17 korrik 2022, Ministria e Punëve të Jashtme publikoi në faqen e saj zyrtare Procesverbalin e mbledhjes së parë të Komisionit Ndërqeveritar nga Art. 12, mbajtur më 10 qershor 2019.

Në deklaratën e MPJ-së bullgare, thuhet se me Protokollin e nënshkruar në vitin 2019, qeveritë e Republikës së Bullgarisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut kanë pranuar propozimet e Komisionit të Përbashkët Ekspert Multidisiplinar për Çështje Historike dhe Arsimore për përkujtimin e përbashkët. nga figurat e mëposhtme nga historia e përbashkët e dy vendeve: St. Kirili dhe Metodi, Shën Klementi, Shën Naumi dhe Car Samueli, si dhe parime të përgjithshme dhe shënime për përmbajtjen e teksteve shkollore për klasën e V-të në Republikën e Bullgarisë dhe klasën e VI-të në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Parahistoria dhe historia antike).

Në Protokollin e Artit. Nga 12 korriku 2022, shkruan Ministria e Punëve të Jashtme të Bullgarisë, është rënë dakord që brenda një muaji të dyja palët të publikojnë zyrtarisht të gjitha rezultatet dhe rekomandimet e punës së Komisionit të Përbashkët për Çështjet Historike dhe Arsimore.

“Publikimi i propozimeve për vitin 2019 të miratuar nga qeveritë është një hap i rëndësishëm drejt informimit të publikut në të dy vendet për rezultatet e punës së Komisionit. Kështu krijohet baza e nevojshme për të vazhduar me zbatimin praktik të një marrëveshjeje tjetër nga Protokolli sipas Art. 12 korrik 2022 – marrëveshje për një kalendar festimesh të përbashkëta për periudhën 2022-2023 për pesë figurat e përbashkëta historike. Ministria e Punëve të Jashtme falënderon Komisionin e Përbashkët për Çështjet Historike dhe Arsimore për veprimtarinë e deritanishme dhe e inkurajon atë të vazhdojë më intensivisht përpjekjet për të përfunduar punën në të gjitha periudhat e historisë së përgjithshme, sipas Artit. 8 st. 2 të Marrëveshjes për miqësi, fqinjësi të mirë dhe bashkëpunim”, thuhet në deklaratën e MPJ-së bullgare.

Video e ditës