Periudha e provimit të gushtit të provimit të maturës shtetërore

Foto: MIA

Maturantët e vitit akademik 2021/2022 që nuk e kanë kaluar maturën shtetërore ose jo të plotë në seancën e provimit të qershorit, dy provimet e jashtme në periudha e provimeve të gushtit do t'i marrin sot dhe të premten (12 gusht).

Provimi i parë i jashtëm (i detyrueshëm) është për gjuhën amtare (maqedonisht, shqip ose turqisht) dhe letërsinë, kurse provimi i dytë i jashtëm është me dëshirë nga lëndët: matematikë, gjuhë e huaj (anglisht, frëngjisht, gjermanisht ose rusisht), estetikë dhe filozofi.

Qendra shtetërore e provimeve tha muajin e kaluar se rezultati mesatar i dy provimeve eksterne të mbartura në qershor ishte 3,78 dhe ishte më i lartë se viti i kaluar shkollor 2020/2021 kur ishte 3,61.

Në maturën shtetërore gjatë provimeve të qershorit janë regjistruar 15 kandidatë (899 nga shkollat ​​e mesme, 7135 nga shkollat ​​profesionale dhe 8504 nga shkollat ​​artistike).

Këtë vit provimi i maturës shtetërore u zhvillua sipas marrëveshjes me gjimnazistët, pra dy lëndë të jashtme, dy të brendshme dhe një detyrë projekti dhe sipas programeve të provimeve të shkurtuara.

Video e ditës