Спасете се од главоболката за само ЕДНА МИНУТА!

Гла­во­бол­ка­та е нај­чес­та неп­ри­јат­на по­јава, ко­ја мош­не бр­зо мо­же да нѐ из­ва­ди од такт. При­чи­ни­те за гла­во­бол­ка­та, ка­ко и ин­тен­зи­те­тот на бол­ка­та се мно­гу раз­лични, а пред да по­сег­не­те по таб­лета, ис­про­бај­те ги овие три де­лот­вор­ни три­ка за кои ви е пот­реб­на са­мо ед­на ми­нута.

Мо­лив

Ко­га сме нер­возни, нап­на­ти и под стрес, чес­то пот­свес­но ги стис­ка­ме за­бите, со што го нап­ну­ва­ме мус­ку­лот што ги пов­рзу­ва ви­ли­ца­та и слепо­оч­ни­ци­те, а тоа ре­зул­ти­ра со гла­во­болка. За да го спре­чи­те тоа, ед­нос­тав­но заг­ри­зе­те дрвен мо­лив. На тој начин ќе го оне­воз­мо­жите ра­бо­те­ње­то на мус­ку­ли­те на ви­ли­ца­та и ќе ги опуш­тите, а тоа ќе ги намали или целосно ќе ги спре­чи бол­ките.

Profimedia

Нане

Прочитајте и...  Хороскоп за 12 јули, недела - Одмарајте и релаксирајте се, сите обврски може да почекаат до утре

Ако има­те проб­ле­ми со вос­па­ле­ние на си­ну­си­те и алер­ги­ите, нап­ра­ве­те ма­са­жа на че­ло­то со по­мош на ете­рич­но мас­ло од нане. Во длан­ка­та ста­ве­те мал­ку бе­беш­ко или мас­ли­но­во мас­ло и не­кол­ку ка­п­ки ете­рич­но мас­ло од мента. Со пр­стот про­ме­шај­те, па на­не­се­те на че­ло­то и на под­рач­је­то на си­ну­си­те пок­рај но­сот и на слепо­оч­ни­ци­те и со лесни, круж­ни дви­же­ња ма­си­рај­те го ли­це­то око­лу ед­на ми­нута, а по жел­ба мо­же­те и по­долго.

Акуп­ре­сура

Акуп­ре­су­ра­та е древ­на тех­ника, ко­ја со по­мош на од­ре­де­ни точ­ки на те­ло­то мо­же да уб­ла­жи или, пак, да ре­ши мно­губ­рој­ни те­гоби. Про­нај­де­те го мес­то­то на гор­ни­от дел од длан­ка­та ка­де што се со­е­ди­ну­ва­ат коска­та на по­ка­за­ле­цот и па­ле­цот. При­тис­не­те го мес­то­то со па­ле­цот и по­ка­за­ле­цот и со мно­гу бав­но дви­же­ње (три до че­ти­ри кру­го­ви во ми­нута) ма­си­рај­те го мес­то­то во тра­е­ње од ед­на ми­ну­та или по­долго.

Прочитајте и...  Северина во мини фустан ја „заскокотка“ фантазијата на фановите! (ФОТО)

Image result for akupresura glavobolja

Прочитај повеќе

За што се можете да го употребите шампонот за коса?

Слободен печат

„Смета дека парите може подобро да се потрошат“ – Принцот Вилијам не дозволува семејството финансиски да му помага на Хари!

Слободен печат

Најуникатниот рибен ресторан на светот (ВИДЕО)

Слободен печат

Танди Њутн го прокоментира односот со Ток Круз: Беше доминантен и се плашев од него на снимањата

Слободен печат

Домаќински муабети: Трикови кои мора да ги знае секоја домаќинка – Како правилно да ја солиме храната?

Слободен печат

Доколку му го правите ова на средството за дезинфекција, тоа станува неефикасно и залудно го користите!

Слободен печат

Остави Коментар

Прочитај повеќе

Хороскоп за 12 јули, недела – Одмарајте и релаксирајте се, сите обврски може да почекаат до утре

Слободен печат

Северина во мини фустан ја „заскокотка“ фантазијата на фановите! (ФОТО)

Слободен Печат

Песната која беше најголемиот летен хит на Европа! (ВИДЕО)

Слободен Печат

Едно од најскандалозните интервјуа во Холивуд: Вил Смит и Џејда Пикет Смит јавно разговараа за неверството! (ВИДЕО)

Слободен Печат

Забележана интересна промена кај Меган Маркл: Ова е новата омилена боја на војвотката која испраќа силна порака! (ВИДЕО)

Слободен Печат

Најстариот син на Дејвид и Викторија Бекам се вери со прекрасната актерка Никола Пелц! (ФОТО)

Слободен Печат