Што значат боите во нашите соништа

Фото: Unsplash

Според теоријата на Јунг, ние во соништата не гледаме одредени бои, туку ги замислуваме според реалниот амбиент во кој живееме. Ако лицето што сонува се буди со чувство дека во сонот видело атмосфера обоена црвено, тоа значи дека во потсвеста преовладувало чувство кое во специфичниот случај е исполнето со оптимизам. Понекогаш бојата може да претставува некоја личност.

Фото: Unsplash

Ако некоја боја се повторува во низа соништа, аналитичарите велат дека би требало да се посвети извесно време за да се дознае на кого или на што ни го насочува вниманието. Еве ги толкувањата на неколкуте најчести бои.

Фото: Unsplash

Сина

Боја на небото и на духот. На психички план тоа е боја на мислите. Се поврзува со проблемите на душата и во соништата е знак дека треба да забавиме, да се опуштиме, повеќе да се занимаваме со медитација и со размислување. Може да значи и самодоверба или потреба за насочување.

Фото: Unsplash

Црвена

Боја на крвта, страста, енергијата и љубовта. Кај Маите претсткажувала победа и успех, а кај Кинезите радост, среќа и топлина на добронамерното Сонце. Денес често се користи како ознака за предупредување и опасност. Црвеното создава хармоничен амбиент во кој спијачот живее. Сонот во кој црвената боја игра важна улога може да ве предупредува или да укажува на веселост и живост.

Фото: Unsplash

Зелена

Боја на природата и растот. Од психолошко гледиште, зелената боја ја покажува функцијата на чувствата, односот меѓу сонувачот и стварноста. Како мешавина на синото и жолтото, комбинација на небото и земјата, зелената е мистична боја. Исто така ја комбинира ладната сина боја на интелектот со емоционалната топлина на жолтото сонце, давајќи мудрост својствена за еднаквоста, надежта, довербата. Меѓутоа, освен мирот означува и склоност кон материјалното и кон уживањето.

Видео на денот