Полесна процедура за работа во Германија

Фото: pxhere

Владеачката коалиција во Берлин постигна согласност околу основните правила за доселување на квалификувана работна сила.

За документот би требало да се расправа на денешната (30.11) седница на владата. Во првиот квартал од 2023 година би требало веќе да биде подготвен предлог законот за ова прашање, се вели во анализата на „Дојче веле“.

Во изработка на документот учествуваа министерствата за внатршени рабноти, за труд, за надворешни работи, за економија и за образование.

На 23 страници се содржани многу идеи околу тоа како Германија да им се направи попривлечна на стручњаците од странство, како да се придобијат студенти и млади научници кои се „стручњаци на иднината“ и како да се подобрат понудите заучење германски јазикво Германија и странство.

Главната намера е законот за доселување да се промени така што би се намалиле пречките за доселување на стручњаци од странство.Целта на документот до кој дојде АРД, е да им се олесни на луѓето од трети држави да најдат работа во Германија.

Министрите дефинираат три таканаречени столбови. Првиот столб се однесува на предусловите што треба да ги исполнат странските квалификувани работници за да им биде дозволено да работат во Германија. Досега се бара признаена квалификација и договор за работа, како и услови за работење кои се еквивалентни на оние кои ги имаат луѓето во Германија. Едноставно кажано, на стручњаците со признати квалификации во иднина треба да им се дава поголема поддршка.

Министрите од владеачката коалиција притоа набројуваат неколку идеи. Во документот, на пример, се вели: За квалификуваните работници кои немаат документи со доказ за својата стручна оспособеност или тоа може да го докажат само делумно поради причини за кои самите не се одговорни, би требало да се создадат можности за влез и престој во Германија. Потоа нивните компетенции би можеле да бидат проверувани во Германија.

Вториот столб се однесува на квалификувани работници од странство кои можеби сè уште немаат диплома, но веќе имаат големо професионално искуство. И ним треба да им се овозможи пристап до германскиот пазар на труд. Меѓу другото, коалицијата на СПД, Зелените и ФДП сака да ги подобри условите за вработените во информатичко-комуникациската технологија. Во нивниот случај не би требало да се инсистира на доволно докази за познавање на германскиот јазик. Во тие случаи дискреционо право на менаџерите на компанијата кои даваат понуди за работа е да одлучат дали сакаат да го вработат стручњакот – и покрај недоволно познавање на германски јазик – или не. Законски, во ваквите случаи веќе нема да има никаква пречка за вработување.

Конечно, третиот столб е на државјаните од трети земји со добар потенцијал да им се овозможи да останат во Германија за да најдат работа. За таа цел, треба да се воведе т.н.„карта со шанси за барање работа“, заснована на транспарентен, небирократски систем на бодови, се наведува во документот. Критериумите за доказ за „добар потенцијал“ може да вклучуваат квалификации, јазични вештини, професионално искуство, поврзаност со Германија и возраст.

Владеачката коалиција не сака само да ги прилагоди законите. Таа сака и повеќе да ја промовира Германија – како атрактивна, иновативна и разнолика земја за имиграција. Фокус притоа треба да се стави на промоција во странство на слободните работни места, како и посредување на квалификувани работници од странство кај работодавци и образовни институции во Германија. Како конкретно тоа треба да се направи, останува нејасно. На пример, се вели дека порталот „Make it in Germany“ располага со берза на работни места, која треба да се прошири и натамошно да се развива. Треба да се зголеми бројот на објавени понуди за работа. Како ќе се успее во тоа, би требало да покаже предлог законот. Некои работи се чини сè уште не се конечно разјаснети. На пример, се сака да се провери дали понудите за прединтеграција веќе може да се испробаат во земјите на потекло.

Германскиот јазик, според коалицијата, е клучна компетенција. Затоа, таа сака да го поттикне учењето германски јазик во земјата и во странство. На пример, со проширување на понудата на дигитални курсеви и испити. Притоа, посебна улога треба да одиграат Гете-институтите во земјите на потекло. Во соработка со сојузните покраини и комори, министрите сакаат да ги оптимизираат, поедностават и забрзаат процедурите за признавање на странските дипломи. Многуте планирани мерки вклучуваат, на пример, дека документите за постапката за признавање може да се прифаќаат и на англиски или на оригинален јазик.

Многу работи звучат бирократски, на пример дека треба да се забрзаат административните процедури. Идеите секако би можеле да донесат многу предности за квалификуваните работници од странство. На пример, за нив треба да има модерно и транспарентно советување пред да влезат во земјата, како и брз процес на издавање визи потоа. За предусловите кога партнерот или партнерката и децата би смееле да дојдат во Германија, би требало да има јасни информации.

Видео на денот