По 40 милиони денари за решавање на проблемите со Дојранското и со Преспанското Езеро

На денешната седница на Владата се донесени дополнителни одлуки за одобрување на средства за решавање на проблемите со Дојранското и со Преспанското Езеро од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година.

Владата одобри средства во износ од 40.000.000 милиони денари на Општина Дојран, за решавање на проблемот со состојбата на Дојранското Езеро и 40.000.000 денари на Општина Ресен за решавање на проблемот со состојбата на Преспанско Езеро.

Видео на денот