Одбележани 145 години од Разловечкото востание

Членовите на Локалниот економско социјален совет (ЛЕСС) од Куманово почнаа со работилници за изработка на стратегијата за Локален економски социјален совет Куманово 2021-2025, информираа денеска надлежните. Стратегијата се изработува со поддршка на експертска јавност и треба да понуди соодветни решенија за економскиот развој на општината

– Стратегија на ЛЕСС на Општина Куманово ќе послужи како основа за креирање на локални политики во делот на: економија, бизнис опкружување и социјала. Генерално треба да понуди решенија за подобрување на социо-економскиот живот на кумановци, изјави Ахмет Јашаровски од Одделението за локален економски развој од општина Куманово.

ЛЕСС функционира како консултативно и советодавно тело во кое членуваат претставници од: Општина Куманово, Организацијата на работодавачи на Македонија, Сојузот на синдикати на Македонија, РСС Куманово, Агенција за вработување на Република Северна Македонија – Центар за вработување Куманово, ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи, како и здруженија на граѓани

Видео на денот