Од 1 јануари хонорарците во Србија ќе имаат право на стаж, но не и на боледување

Белград, Србија
Фото: МИА

Во Собранието на Србија во моментов се чека усвојување на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за данок на доход на граѓаните, со кој ќе се регулираат правата и обврските на работниците на Интернет. Како што посочува членката на работната група Тамара Петровиќ, од Здружението на интернет работници, благодарение на промените во однос на даноците и придонесите, хонорарците во иднина ќе плаќаат социјални придонеси и ќе се стекнат со право на работно искуство, објави порталот Каматица.

– Во суштина овој закон се занимава само со обврски, а треба да дефинира и некои права. Од правата што се дефинирани, има само оние кои се однесуваат на стаж. Но, нема да имаме право да даваме доказ дека сме болни, па врз основа на тоа што плаќаме придонеси да добиеме и право на боледување, обично, бременост или породилно отсуство. Исто така, нема да имаме право на годишен одмор, но ќе имаме целосна здравствена заштита, како и сите други. Од уплатените придонеси за здравствено осигурување ќе имаме заверена здравствена книшка – вели Петровиќ.

Согласно Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за персонален данок на доход, хонорарецот може да избере еден од двата модели на оданочување. Моделите се разликуваат по тоа што во првиот модел нема стандардизирани трошоци, а врз основа се пресметува данок од 20 отсто, а во двата модели се подразбира квартално оданочување. – Разликата во изборот на модел е всушност она што повеќе ќе се исплати.

Видео на денот