Невработеноста се намалува, БДП со историски раст од 13 проценти

Раст на БДП/ Фото Архива на Слободен печат
Во вториот квартал од 2021, БДП се зголеми за 13.1% на годишна основа, како резултат на отпочнувањето на масовната имунизација и нормализацијата на економските текови.

 

Високиот раст е остварен на ниска споредбена основа од вториот квартал од 2020, во кој пандемијата го изврши првиот и најсилен удар на економијата, забележува Фајнанс тинк во најновиот макроекономски извештај. „Неизвесноста во економијата повторно се зголеми во третиот квартал од 2021 со четвртиот бран од пандемијата,заклучува Фајнанс тинк.

„Според дејности, ударот пред една година беше најсилен врз трговијата, сместувањето и послужувањето храна, и транспортот, како резултат на што и растот во К2-2021 е најголем во овие дејности, 46%. Растот кај останатите дејности е значајно помал, со исклучок на индустријата, која порасна за 11.4%. Овој раст може да се поврзе со растот на бруто инвестициите, извозот и увозот, 38.4%, 45% и 46.7%, соодветно, кој во голема мера е воден од интензивираните активности на извозните капацитети во ТИРЗ-овите, кои искусија огромни падови пред една година, но сега го реализираат потенцијалот за брз излез од кризата“, се вели во заклучоците на извештајот.

Олабавувањето на мерките за спречување на ширењето на вирусот во К2-2021, заедно со продолжените ефекти од владините мерки за поддршка на доходот на граѓаните, го објаснуваат растот на приватната потрошувачка, 12.9%. Додека, растот на јавната потрошувачка, 2.9%, е генерално на патеката на консолидација по големата експанзија во 2020.

„Невработеноста во првиот квартал од 2021 понатамошно благо се намали, на 15.9% од претходните 16% (К1-2021). Падот на невработеноста е значајно забавен, како резултат на враќањето на пасивизираното население на пазарот на труд. Вработеноста забележа благо зголемување, од 47.1% на 47.3%, што упатува на понатамошна стабилизација на пазарот на труд. Сепак, во вториот квартал, евидентно е губењето работни места во преработувачката индустрија (околу 4,000 во однос на К1-2021), транспортот (3,500) и хотели и ресторани (1,000), што укажува дека растот на додадената вредност во најпогодените дејности не е проследен со креирање работни места“, заклучува Фајнанс тинк.

Неизвесноста во економијата повторно се зголеми во третиот квартал од 2021 со четвртиот бран од пандемијата. Иако се очекува дека мерките за спречување на ширењето на коронавирусот од август 2021 ќе имаат ограничен неповолен ефект врз економијата, сепак неизвесностите кај најпогодените дејности се сé уште нагласени. Finance Think ја задржува проекцијата за растот на БДП во 2021 на 4.1%.

Видео на денот