МЗ: Теренската вакцинација продолжува утре во повеќе места низ државата

фото Слободен печат

Теренската вакцинација за петок 30.07.2021 ќе се одвива во следните населени места: 

 

Тетово – Челопек, Блаце, Милетино, Новиот Челопек 

Гостивар – Симница, Џеновица, Сушица 

Струмица – Владевци 

Кочани – Прибачево 

Кичево – Вранештица, Староец 

Македонски Брод – Крапа, Суводол 

Велес – Чолошево, Дурутовец, Башино село 

Скопје – Горњани, Глуво, Блаце 

Видео на денот