ЦУК: Без струја населби во Скопје, Штип, Битола…

130

Oд ЕВН Македонија известуваат дека заради закажани технички зафати во дистрибутивната електро мрежа, денес без електрична енергија ќе останат:

– во периодот од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Кукуречани со околните стопански и нестопански објекти (опш.Битола);
– во периодот од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Костурино, с.Мемешли и рудник Огражден, Раборци: производствени погони – краткотрајно, с.Дорломбос, Раборци: викенд населба – краткотрајно и с.Орманли (опш.Струмица);
– во периодот од 10:00 до 11:00 часот, корисниците од дел од ул.Косовска – делот кон продавница Зоди (опш.Штип);
– во периодот од 10:00 до 13:00 часот, корисниците од Батинци: ул.4, 6 и 7 (опш.Студеничани – Скопје);
– во периодот од 08:30 до 15:30 часот, корисниците од Батинци: нас.Љубош, делот викан Ќупријан, нас.Љубош, фирмите на пат за Батинци (Зинес), нас.Љубош, фирмите на пат за Батинци (Беровиќ, Златна Рака, Наско, АДРА), нас.Љубош, делот кај првиот влез во с.Батинци (опш.Студеничани – Скопје);
– во периодот од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од Ледра, Оранжерии, Баламов, Тефтер, Авлак, Блажо Ризов, Жито Пром и дел од с.Мрзенци (опш.Гевгелија);
– во периодот од 08:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од ул.Стефо Филиповиќ и ул.Страшко Симонов (опш.Куманово);
– во периодот од 10:00 до 14:30 часот, корисниците од дел од нас.Железничка и ул.Железничка бр.63А (опш.Штип);
– во периодот од 09:10 до 11:10 часот, корисниците од селата Оџовци, Бајрамовци, Житинени, Пареши, Горенци и Броштица како и Репетор МРД Стогово и индустриските објекти во овој реон (опш.Центар Жупа);
– во периодот од 09:30 до 13:30 часот, корисниците од дел од нас.Дузлачки рид и нас.Света Недела (опш.Штип);
– во периодот од 09:30 до 13:00 часот, корисниците од дел од улиците Душко Поповиќ, Ристо Оџаклиески, Злате Дамјаноски, Никола Тесла и Ж.Брајкоски (кај гимназија) (опш.Гостивар).