ФОТО Отстранување на оградата околу Владата на Република Македонија

Отстранувањето го вршат две фирми кои нудат услуги за хигиена и ги одржуваат најголемиот дел од објектите на државната управа.

1793
Фото Арбнора Мемети

Денеска се отстранува оградата околу објектот на Владата на Република Македонија.

Отстранувањето го вршат две фирми кои нудат услуги за хигиена и ги одржуваат најголемиот дел од објектите на државната управа.

Фото Арбнора Мемети
Фото Арбнора Мемети
Фото Арбнора Мемети
Фото Арбнора Мемети
Фото Арбнора Мемети
Фото Арбнора Мемети