Филипче ќе бара приватна фирма за Брзата помош, експертите со резерва

Во Министерството за здравство ваквиот потег го објаснуваат со фактот дека јавното здравство во последните години покажало слаби резултати во менаџирањето во делот на Итната медицинска помош.

672

Приватниот сектор да ја финансира и да стопанисува со Итната медицинска помош и Домашната посета. Преку јавно приватно партнерство Министерството за здравство се обидува да ја поправи лошата состојбата во која се наоѓаат овие две служби. Огласот во Бирото за јавни набавки за изработка на физибилити студија е објавен пред неколку дена, а прибирањето на понуди е до 14 ноември.

Во Министерството за здравство ваквиот потег го објаснуваат со фактот дека јавното здравство во последните години покажало слаби резултати во менаџирањето во делот на Итната медицинска помош.

Повеќе прочитајте тука.